*
  • ../

Veteriner Fakültesi Dergisi

Dergi adının kısaltması: Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg. J Fac Vet Med Univ Erciyes

Kurucusu: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Sahibi: Prof. Dr. İhsan KELEŞ
Yayına başladığı tarih: 2004
Çıkış sıklığı: Yılda 3 Kez
Dili: Türkçe ve Yabancı dil (İngilizce)
ISSN: 1304-7280
Editör: Prof. Dr. Gültekin ATALAN
Editör Yardımcısı:
Prof. Dr. Murat KANBUR

Yayın kurulu
Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM
Prof. Dr. Murat KANBUR
Doç. Dr. Bilal AKYÜZ
Doç. Dr. Aytaç AKÇAY (İstatistik)
Yrd. Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Hanifi EROL
Yrd. Doç. Dr. Harun HIZLISOY
Arş. Gör. Serhat AL
Arş. Gör. Muhammed Kaan YÖNEZ
Uzm. Erdem EKER (Yabancı Dil)

Danışma kurulu :
Prof. Dr. Rene van den Hoven (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)
Prof. Dr. Thomas Wittek (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)
Prof. Dr. Thomas Rülicke (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)
Prof. Dr. Askarbek Tülöbaev (Manas Üniv. Vet. Fak. Bişkek, Kırgısiztan)
Prof. Dr. Aytekin Günlü (Selçuk Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Nuh KILIÇ (Adnan Menderes Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. İsa ÖZAYDIN (Kafkas Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Güven KAŞIKÇI (İstanbul Üniv. Vet. Fak)
Prof. Dr. Mahmut OK (Selçuk Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Ender YARSAN (Ankara Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY (19 Mayıs Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Münir AKTAŞ (Fırat Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Gürkan UÇAR (Selçuk Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Murat YILDIRIM (Kırıkkale Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Levent ERGÜN (Ankara Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Murat YALÇIN (Uludağ Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Aşkın YAŞAR (Selçuk Üniv. Vek. Fak.)
Prof. Dr. Ali BAHADIR (Uludağ Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Cavit ARSLAN (Kafkas Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Alparslan Kadir DEVRİM (Kırıkkale Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ (Mehmet Akif ERSOY Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN (Selçuk Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Özgür ÖZYİĞİT (Uludağ Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Kadir YEŞİLBAĞ (Uludağ Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Funda KIRAL (Adnan Menderes Üniv. Vet. Fak.)


Dergimizde yayınlanan çalışmalarınızın renkli resimli haline web sayfamızdan .pdf formatında ulaşabilirsiniz.