• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2007 Yılı Cilt.4 Sayı 2

 

Buzağı Cinsiyet Oranı Üzerine Boğanın Etkisi
The Effect of Bull on the Gender Ratio of Calf

O. DEMİRAL, M. ÜN, E. CANOOĞLU, M. ABAY, T. BEKYÜREK, A. ÖZTÜRK
Kayseri Yöresinde Dışkı Muayenesine Göre Köpeklerde Bulunan Sindirim Sistemi Helmintleri ve Bunların Yaygınlığı
The Prevalence of Gastrointestinal Helminths in Dogs by Coprological Examination in Kayseri Province

A. YILDIRIM, A. İÇA, Ö. DÜZLÜ, A. YAVUZ, A. İNCİ
Gebelik Döneminde Mide-Bağırsak Nematodları ile Doğal Enfekte Koyunlarda Parazit Yükünün Takibi
Surveillance of Parasite Burden in Gastrointestinal Helminth Infected Sheep during Pregnancy Period

A. YILDIRIM, A. İÇA, Ö. DÜZLÜ, A. YAVUZ, A. İNCİ
Yarış Atlarında Halothan ve Sevofluran Anestezisinin Kardiyopulmoner Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Cardiopulmonary Effects of Halothane and Sevoflurane Anaesthesia in Racehorses

N. APAYDIN, İ. ÖZTAMUR, Z.K. SARITAŞ, A. DAL, B. KOÇ
Broylerlerde Salmonella Enteritidis ve Salmonella Typhimurium İnfeksiyonlarının ELISA ve Drag Sıvap Yöntemleri ile İncelenmesi
The Investigation of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium Infections Using ELISA and Drag Swab Methods in Broiler Chickens

S.S. ŞENGÜL, S. TÜRKYILMAZ
Orta Kızılırmak Havzasında Karasinek (Simulium (Wilhelmia) lineatum) (Diptera: Simuliidae) İstilası
A An Outbreak of Black Fly (Simulium (Wilhelmia) lineatum) (Diptera: Simuliidae) in Central Basin of Kızılırmak River

A. YILMAZ, A. İNCİ, A.Ş. TUNÇBİLEK, H. YEŞİLÖZ, O. KOÇAK, Ü. ŞİRİN, A. İÇA, A. YILDIRIM, A. DEMİRCİOĞLU, Ö. DÜZLÜ
Retikuloperitonitis Travmatika (RPT) ve Perikarditis Travmatika (PT)’lı Sığırlarda Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması
Investigation of Clinical, Haematological, and Biochemical Parameters in Cattle with Traumatic Reticuloperitonitis (TRP) or with Traumatic Pericarditis (TP)

K. BOZUKLUHAN, H.İ. GÖKCE
Retikuloperitonitis Travmatika ve Perikarditis Travmatika’lı Sığırlarda Bazı Akut Faz Proteinlerin Araştırılması
Investigations of Some Acute Phase Proteins in Cattle with Traumatic Reticuloperitonitis or with Traumatic Pericarditis

K. BOZUKLUHAN, H.İ. GÖKCE

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Veteriner İlaçlarda Biyoeşdeğerlilik Kavramı ve Türkiye’ deki Yasal Bilimsel Düzenlemeler
Bioequivalence Notion of Veterinary Drugs and Legal Regulations in Turkey

Z. SOYER SARICA, B. C. LİMAN
Toll-Like Reseptörler ve Protozoon Enfeksiyonlarındaki Rolleri
Toll-Like Receptors and their Roles in Protozoon Infections

A. İNCİ, Z. BİŞKİN
Düzeltme: Yumurta Tavuklarında Zorlamalı Tüy Döküm Yöntemleri
Force Molting Methods in Laying Hens

E. Ebru ONBAŞILAR

../