• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2009 Yılı Cilt.6 Sayı 2

 

Devedikeni ve Yoncanın Anthelmentik Özelliği ve Ekonomik Etkinliği
Anthelmintic Characteristics and Economic Efficiency of Creeping thistle and Clover

S.M. HAYDAROĞLU
Yeni Zelanda Tavşanlarında Gebeliğin Ultrasonografik Tanısı: 1- Erken Gebelik Tanısında Ultrasonografinin Abdominal Palpasyonla Karşılaştırılması
Ultrasonographic Diagnosis of Pregnancy in New Zealand White Rabbits: 1- Comparison of Ultrasonography and Abdominal Palpation for Early Pregnancy Diagnosis

İ. AKAR, E. CANOOĞLU
Tavşan Testis ve Epididimisinde Makrofajların İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu
The Immunohistochemical Localization of Macrophages in Rabbit Testis and Epididymis

F. BEYAZ, G.K. BAYRAM, E. ALAN
Ankara Tavşanı Tonsilla Palatinasında Vimentin İmmunreaktivitesi
The Immunoreactivity of Vimentin in Angora Rabbit Palatine Tonsil

F. BEYAZ Vimentin, Sitokeratin, α-SMA ve Desmin’in Yeni Zellanda Tavşanı Testis ve Epididimisindeki İmmunohistokimyasal Ekspresyonu
The Immunohistochemical Expression of Vimentin, Cytokeratin, α-SMA and Desmin in New Zelland Rabbit Testis and Epididymis

F. BEYAZ, G.K. BAYRAM, E. ALAN
DERLEMELER / REVIEW ARTICLES
Bazı Protozoon Enfeksiyonlarda Apoptozis
Apoptosis in Some Protozoon Infections

A. İNCİ, A. YILDIRIM, A. YAVUZ, Ö. DÜZLÜ
Köpeklerde Elektrokardiyografi
Electrocardiography in Dogs

N. ATMACA, B. EMRE
Kapadokya’da Arıcılık
Beekeeping in Cappadocia Region

S. SARIÖZKAN, A. İNCİ, A. YILDIRIM, Ö. DÜZLÜ

../