• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2010 Yılı Cilt.7 Sayı 1

 

Kayseri İlinde Satışa Sunulan Çiğ Köftelerde Enterobacteriaceae Grubu Bakteriler ve Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 Varlığının Araştırılması
Research of the Existence of Enterobacteriaceae Group Bacteria Enterohemorrhagic Esherichia

N. ERTAŞ, Z. GÖNÜLALAN
Kayseri Yöresinde Üç Farklı Mezbahada Kesilen Koyun ve Sığırlarda Kistik Echinococcosis’in Ekonomik Önemi
The Economic Importance of Cystic Echinococcosis in Sheep and Cattle from Three Different Slaughterhouses in Kayseri Region

Ö. DÜZLÜ, A. YILDIRIM, S. SARIÖZKAN, A. İNCİ
Peripartum Dönemdeki Koyunlarda Seruloplazmin, Haptoglobin, Fibrinojen, Albümin ve Transferrin Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of Ceruloplasmin, Haptoglobin, Fibrinogen, Albumin and Transferrin Levels of Sheep in the Peripartum Period

O. MERHAN, A. ÖZCAN
Ankara Tavşanında Konjunktiva ile İlişkili Lenfoid Doku
Conjunctiva-Associated Lymphoid Tissue in Angora Rabbit

A.G. BAYRAKTAROĞLU, E. ERGÜN, F. BEYAZ, T. ERTUĞRUL
Dermatofitozisli Genç Sığırlarda Serum Çinko, Bakır ve Mangan Seviyeleri
Serum Levels of Zinc, Copper, Manganese in Young Cattle with Dermatophytosis

Ö. ASLAN, A. AKSOY, T. İÇA

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Besinlerde Tekstür
Texture in Food

N. ERTAŞ, Y. DOĞRUER
Ruminant Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı: 2. Organik Asit, Yağ Asiti, Adsorban
Use of Alternative Feed Additives in Ruminant Nutrition: 2. Organic Acid, Fatty Acid, Adsorbent

B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ, K. KARA
Süt Sığırı Rasyonlarında Etkin Nötral Deterjant Fiber (NDF) ile Süt Verimi Arasındaki İlişki
The Relationship Between the Effective Neutral Detergent Fiber (NDF) and Milk Yield in Dairy Rations

H. BİRİCİK, H. GENÇOĞLU Göze Yerleşen Helmintler
Helminths Located in Eyes

S. GÖKPINAR, M. AYDENİZÖZ

../