• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2013 Yılı Cilt.9 Sayı 1

 

Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Seçilen İllerde Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Retensiyo Sekundinarum İnsidensi ve Oluşturduğu Finansal Kayıplar
Incidence and Financial Losses Due to Retentio Secundinarum in Dairy Herds Selected Provinces in Different Regions of Turkey

C. YALÇIN, S. SARIÖZKAN, A.Ş. YILDIZ, A. GÜNLÜ
Kayseri Civarında Yetiştirilen Holştayn İneklerde Kalıtsal Faktör XI Yetmezliği Geninin Allel Frekansının Belirlenmesi
Detection of Allele Frequency of Hereditary Factor XI Deficiency Gene in Holstein Cows Reared in Kayseri Vicinity

G. YAŞAR, B. AKYÜZ
Balb-c Deney Farelerinde Böbreklerin Anatomisi ve Arterial Vaskularizasyonu
Anatomy and Arterial Vascularization of the Kidneys in Balb-c Mice

A. ALAN, İ.H. NUR, A. DÜZLER
Akkaraman Irkı Koyunlarda Flushing Uygulamasının Dölverimi Özelliklerine Etkisi
Effect of Flushing Application on Fertility in Akkaraman Sheep

K. DEMİRAL, K.M. İŞCAN

KISA BİLDİRİ / SHORT COMMUNICATION


Kısraklarda Östrusun Uyarılmasında PRID Kullanımı
The Use of PRID in Oestrus Induction in Mares

T. BEKYÜREK, E. CANOĞLU, O. DEMİRAL, M. ÜN, M. ABAY

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Deniz Memelilerinde Morbillivirus Enfeksiyonları
Morbillivirus Infections in Marine Mammals

A. GENÇAY
Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Doğum Localarının Önemi
Importance of Calving Pens in Dairy Herd Management

Ö. KORKMAZ AĞAOĞLU, A. R. AĞAOĞLU
Helicobacter pylori : Yeni Bir Gıda Patojeni mi?
Helicobacter pylori: Is it a New Emerging Food-Borne Pathogen?

A. GÜNER, N. TELLİ
Embriyonik Kök Hücreler
Embryonic Stem Cells

T. KARAŞAHİN

içerik buraya

../