• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2012 Yılı Cilt.9 Sayı 2

 

Eber Gölü (Afyonkarahisar) Turna Balıklarında (Esox lucius) Argulus foliaceus Enfestasyonu
Argulus foliaceus Infestation of Pike (Esox lucius) in Lake Eber (Afyonkarahisar)

M.O. ÖZTÜRK
Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis’in Real Time PCR ve Nested PCR Yöntemleri ile Saptanması
Detection of Cryptosporidiosis in Diarrhoeic Neonatal Calves in Nevşehir District by Real Time PCR and Nested PCR Techniques

A.T. ŞİMŞEK, A. İNCİ, A. YILDIRIM, A. ÇİLOĞLU, Z. BİŞKİN, Ö.DÜZLÜ
Vücut Kondisyon Skorunun Süt Kompozisyonuna Olan Etkisi
The Effect of Body Condition Score on Milk Composition

T. AYAŞAN, E. YAZGAN, A. ASARKAYA
Some Physical and Chemical Properties of Different Fruit Pulp Silages
M.Y. YALÇINKAYA, E. BAYTOK, M.A. YÖRÜK
Etçi Piliçlerde Cinsiyetin ve Protein Kısıtlamasının Abdominal Yağ Birikimi Üzerine Etkisinin Kovaryans Analizi ile İncelenmesi
Investigation of the Effect of Sex and Protein Restriction on Abdominal Fat Deposition by the Analysis of Covariance in Broilers

A. AKÇAY, M. UĞURLU, A. YAKAN, F. ATASOY

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Sığır Theileriosis’inde Metastaz
Metastasis in Bovine Theileriosis

A. İNCİ, A. YAVUZ, A. YILDIRIM, Ö. DÜZLÜ, Z. BİŞKİN
Atlarda Sancı: Cerrahi veya İlaç ile Sağaltım Ölçütleri
Colic in the Horse: Criteria to Operate or Medical Therapy

A.C. ONMAZ, R. VAN DEN HOVEN
Termografi ve Veteriner Hekimliğinde Kullanımı
Thermography and Applications in Veterinary Medicine

A. ALAN
Kedi ve Köpeklerde Ancylostomatidosis
Ancylostomatidosis in Dogs and Cats

R. ADANIR, O. KÖSE

.

../