• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2014 Yılı Cilt.11 Sayı 1

Kanatlılardan Escherichia coli O157 İzolasyonu Üzerine Çalışmalar
The Studies on Isolation of Escherichia coli O157 from Poultry

S. ABAY, F. AYDIN, N. ERTAŞ, H. HIZLISOY, S. ERDOĞDU, Z. GÖNÜLALAN
Halk Elinde Yetiştirilen Holştayn, Doğu Anadolu Kırmızısı ve Yerli Kara Sığır Irklarında Diacylglycerol O-Acyltransferase 1 (DGAT1) Gen Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi
Detection of Diacyglycerol O-Acyltransferase1 (DGAT1) Gene Polymorphism with PCR-RFLP Method in East Anatolion Red and Native Black Cattle Breeds at Villages

O. BAL, B. AKYÜZ
Evaluation of Major Cattle Breeds in Turkey for Slaughter and Carcass Traits Using MANOVA and Multidimensional Scaling Technique
Türkiye’deki Başlıca Sığır Irklarının Kesim ve Karkas Özelliklerinin MANOVA ve Çok Boyutlu Ölçüm Tekniği Kullanılarak Değerlendirilmesi

S. H. KIZIL, M. AYDOĞAN
Kayseri Folklorunda Hayvanlar İle İlgili İnanışlar Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment of Beliefs on Animals in Kayseri Folklore

R. ÖZEN, E. YÜKSEL
Koyunlarda Phlorizinin Serum Lipid Profili ve Oksidatif Stress Parametreleri Üzerine Etkisi
The Effects of Phlorizin on Serum Lipid Profile and Oxidative Stress Parameters in Sheep

İ. KARACA BEKDİK, A. C. ONMAZ
Sezon İçi ve Sezon Dışında Koç Spermasının Dondurulmasında Antioksidanların Etkisi
Effect of Antioxidants on Cryopreservation of Ram Semen in and out of Breeding Season

A.D. ÖMÜR, K. ÇOYAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Propolis ve Fenolik Asitlerin Ruminant Beslemede Kullanımı
Use of Propolis and Phenolic Acids in Ruminant Nutrition

K. KARA, B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ, F. KARAKAŞ OĞUZ
Selenyum ve Ruminantlarda Kullanımı
Selenium and its Supplementation in Ruminants

O. KÜÇÜK
Sığırlarda Nakil Firesi ve Etkili Faktörler
Transport Shrink and Factors Effective on Transport Shrink in Cattle

B. TEKE
Nitrik Oksitin Hayvanlarda Beslenme Davranışı ve Bağırsak Motilitesi Üzerine Etkisi
Effect of Nitric Oxide on Feeding Behaviour and Intestinal Motility in Animals

T. BÜLBÜL

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Bir Atta Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı İkinci Falanks Kırığının Tanı ve Sağaltımı
Diagnosis and Treatment of a Fractured Phalanx Media in a Horse Caused by a Gunshot Wound

E. KILIÇ, S. YAYLA, C. Ş. ERMUTLU

../