• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES


2014 Yılı Cilt.11 Sayı 3

Detection of Clostridium perfringens Contamination in Retail Minced Beef and Poultry Meat Retailed in Afyon
Afyon’da Satışa Sunulan Sığır ve Tavuk Kıymalarında Clostridium perfringens Kontaminasyon Düzeylerinin Belirlenmesi

Ş. PAMUK, G. ÇELİKELOĞLU
Sütçü İneklerde Subklinik Mastitisin Tedavisinde Aloe vera Kullanımının Etkinliği
The Effectiviness of the Aloe vera Therapy for the Treatment of Subclinical Mastitis in Dairy Cows

H. ORAL, A. ÇOLAK, B. POLAT, M. CENGİZ, S. CENGİZ, A. BAŞTAN, S. KAYA
Slime Positivity and Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Various Animal Clinical Samples
Çeşitli Hayvansal Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Slaym Pozitifliği ve Antibiyotik Direnci

E. ªEKER, N. ÜNAL
Clinical Evaluation of Intramuscular and Intraosseous Xylazine-Ketamine Anesthesia in Quails (Coturnix coturnix japonica)
Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix Japonica) İntramusküler ve İntraosseöz Xylazine-Ketamine Anestezisinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi

A. KAMİLOĞLU, S. YAYLA, N. KAMİLOĞLU, İ.ÖZAYDIN, B. KURT
Sütçü İneklerde Klasik Ovulasyon Senkronizasyonu Protokolünde Progesteron ve Östrojen Uygulamalarının Gebelik Oranlarına Etkisi
The Effect of Progesterone and Estrogen Applications in Classical Ovulation Synchronization Protocol on Pregnancy Rates in Dairy Cows

S.S. KARYAĞDI, Ö.O. DEMİRAL, M. ABAY
Sütçü İneklerde Select-synch Protokolünde Uzun ve Kısa Etkili GnRH Analoglarının Dölverimi Üzerine Etkisi
The Effect of Long and Short Acting GnRH Analogues Applications on Fertility in Select-synch Protocol Applied Dairy Cows

F. İPEK, Ö.O. DEMİRAL, M. ABAY

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Caterpillar-Borne Abortions in Pregnant Mares and Camels
Gebe Kısrak ve Develerde Tırtıl-Kaynaklı Abortlar

A. INCI, A. YILDIRIM, O. DUZLU
Türkiye’deki Progeny Test Çalışmalarına Genel Bir Bakış
An Overview Progeny Test Studies in Turkey

M.B. TIRPAN, N. TEKİN
Dişi Köpeklerde GnRH Agonistlerinin Reprodüktif Kullanımı
Reproductive Use of GnRH Agonist in Bitches

A. GÜNAY
Ruminantların Gastro-intestinal Nematodlarında Anthelmentik Dirençliliği
Anthelmintic Resistance in Gastro-Intestinal Nematodes of Ruminants

M. KÖSE

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Hepatocellular Carcinoma in a Dog
Bir Köpekte Hepatosellüler Karsinom

Z.K. SARITAŞ, M.F. BOZKURT, M. KORKMAZ, F.D. BAŞER, T. CİVELEK

../