• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Comparison of Air and Water Chilling Effects on the Microbiological Quality of Broiler Carcasses
Hava ve Su ile Soğutmanın Broiler Karkaslarında Mikrobiyolojik Kalite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

S. ŞAHİN, T. H. ÇELİK
Kayseri Şehir Merkezinde Kasap ve Marketlerde Satışa Sunulan Sığır Etlerinde PCR Yöntemi ile Cinsiyet Tayini
Determination of Gender by using PCR Method on Cattle Meats Sold in Butcher’s and Markets in Kayseri City Center

K. ARSLAN, B. AKYÜZ, E. G. İLGAR
Broiler Karkaslarından İzole Edilen Campylobacter jejuni İzolatlarının Makrolid, Kinolon ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Durumu
The Resistance State of Campylobacter jejuni Isolated from Broiler Carcasses Against to Macrolide, Quinolone and Tetracycline Groups of Antibiotics

H. HIZLISOY, H. KILIÇ
Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması
Detection of Staphylococcus aureus and Their Enterotoxins in Poultry Meats Consumed in Kayseri

H. KAYA, N. ERTAŞ ONMAZ, Z. GÖNÜLALAN, S. AL
Tavşanlarda Bazı Antiglokomatöz İlaçların Göz İçi Basıncı Üzerine Etkileri
Effects of Some Topical Antiglaucomatous Drugs on Intraocular Pressure in Rabbits

Z. DOĞAN, M. KİBAR
Sığırlarda Şap Hastalığının Klinik Seyri Sırasında Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması
Investigation of Some Biochemical Parameters During the Clinical Course in Cattle with Foot and Mouth Disease

K. BOZUKLUHAN, O. MERHAN, M. ÖĞÜN, Ş. KIZILTEPE, R. AKPINAR
Hadislerde Hayvanları Koruma ve Gönenci (Refahı) Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment on Protection of Animal and Animal Welfare in Hadiths

Ç. Ç. SİNMEZ, M. K. ARICAN, A. YAŞAR
An Evaluation of Horse Racing Revenues and Factors Affecting It
At Yarışı Gelirlerinin Değerlendirilmesi ve Ona Etkili Faktörler

M. F. CAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Taban Yastığı mı Çatal-Ökçe Yastığı mı?
Sole Cushion or Digital Cushion?

C. İZCİ, E. GÖKŞAHİN, M. EROL

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Geniş Torakolumbal Yaranın Punch Greft Uygulaması ile Sağaltımı
Large Thoracolumbal Wound Treatment with Punch Graft

Ç. GÜLTEKİN, B. KOÇ
Bir Güvercin Sürüsünde Aspergillus fumigatus Enfeksiyonu
Aspergillus fumigatus Infection in a Pigeon Flock

Ö. ASLAN, D. YAMAN, İ. KARACA BEKDİK, S. ABAY, G. EKEBAŞ

../