• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2016 Yılı 13. Cilt 1. Sayı

Denizli İli Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Holştayn Irkı Sığırların Süt Verimi ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi
Mehmet KAYA1, Hüsnü Erbay BARDAKÇIOĞLU
In vitro Effects of Chitosan on the Survival of Listeria monocytogenes
Ali GUCUKOGLU, Yeliz YILDIRIM, Göknur TERZİ GÜLEL, Murat ERDEM, Ufuk Tansel SIRELI
Buzağılarda Artritislerin Tanısında Klinik, Radyolojik, Ultrasonografik ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi
Nezihe GÖKHAN, Savaş ÖZTÜRK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Görev Yapan Veteriner Hekimlerde Mobbing (Yıldırma) Üzerine Bir Değerlendirme
Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR
Yumurtacı Bıldırcınlarda Oluşturulan Isı Stresinde Krom ve Çinkonun Bazı Kan Parametrelerine Etkileri
Meryem (GÜLTEKİN) ŞENTÜRK, Fatma UYANIK

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Bakteriyel Taksonomi ve Yeni Türlerin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
H. Dilşad AÇIKALIN, H. Kaan MÜŞTAK
Tail Docking and Ear Cropping in Ruminants: A Comparison of Welfare Aspects in the World and Turkey
Çağrı Çağlar SİNMEZ, Ali YİĞİT, İsmail ÜLGER, Aşkın YAŞAR

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


The Extrahepatic Cholestasis due to Pancreatic Tumor in a Terrier Breed Dog: Case Report

Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU, Hadi ALİHOSSEİNİ, Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU, Ahmet BAYDIN
Deniz Akvaryumunda Tutulan Palamut Balıklarında (Sarda sarda) Karma Enfeksiyon Olgusu
Tülay AKAYLI, Çiğdem ÜRKÜ


../