• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2016 Yılı 13. Cilt 3. Sayı

Arı Poleninin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi
Sema SANDIKÇI ALTUNATMAZ , Filiz YILMAZ AKSU
Köpeklerde Humerus Başının Ostekondrozis Dissekansı
Didar AYDIN KAYA, Kemal ALTUNATMAZ, Dilek OLGUN ERDİKMEN, Defne Joan ŞADALAK, Özlem GÜZEL1, S. Erdem ACAR
Kefirin Broiler Etinin Bazı Mikrobiyolojiik ve Fizikokimyasal Özelliklerine Etkisi
Güler YENİCE, Hayrunnisa ÖZLÜ, Sevda URÇAR, Mustafa ATASEVER,

Meryem AYDEMİR ATASEVER
Kayseri Yöresindeki Sığırlardan Toplanmış Kene Türlerinde Babesia bovis ve Babesia bigemina’nın Real Time PCR Yöntemiyle Araştırılması
Tuğba MEYİLLİ, Önder DÜZLÜ, Alparslan YILDIRIM, Zuhal ÖNDER, Arif ÇİLOĞLU,

Abdullah İNCİ
Kayseri’de Satışa Sunulan Tavuk Eti ve İç Organlarında Arsenik Düzeylerinin Belirlenmesi
Yeliz YILDIRIM, Zafer GÖNÜLALAN, Nurhan ERTAŞ ONMAZ, Harun HIZLISOY,

Serhat AL1, Şebnem PAMUK
DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Sığırlarda Barınak, Nakil ve İnsan-Hayvan Etkileşimi gibi Bazı Faktörlerin Hayvan Refahı Üzerine Etkileri
Gökçe ÖZDEMİR, Enes SİNGİN
Türkiye’de Köpeklere Kene Aracılığıyla Bulaşan Hastalıklar
Hümam Ömer TUNÇ, Mustafa Sinan AKTAŞ

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Outcomes of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) in Amyloidosis Induced End Stage Renal Failure Cat: Case Report

Murat KARABAGLI, Gamze KARABAGLI, Kürşat OZER, Yeşim TOLA, Orhan ZIYLAN,

Aydın GUREL, Ozge ERDOGAN BAMAC
Bir Kedide Kutanöz Mast Hücresi Tümörünün Terapotik Lazer Kullanılarak Tedavisi
Asiye Nur Meltem KABLAN KAL, Murat KARABAĞLI, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU, Gamze ŞEKERCİ, Funda YILDIRIM, İbrahim FIRAT , Abdülkadir UYSAL


../