• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2017 Yılı 14. Cilt 1. Sayı

Serbest Veteriner Hekimlerin Kullandıkları Kartvizitler Üzerine Bir Değerlendirme
Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR
Türkiye’de Yetiştirilen Anadolu Mandalarında Butirofilin (BTN1A1) Gen Polimorfizminin HaeIII Restriksiyon Enzimi ile Araştırılması
Bilal Akyüz, Korhan Arslan, Esma Gamze İlgar
Hipermarketlerde Gıda Temas Yüzeylerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve Satış Personelinin El Hijyeni Düzeyi
Filiz YILMAZ AKSU, Sema SANDIKÇI ALTUNATMAZ, Harun URAN, Dilek DÜLGER ALTINER
Sağlıklı Görünüşlü ve Solunum Sistemi Problemli Barınak Kedilerinde Feline Herpesvirus Tip 1 (FeHV-1) Enfeksiyonu
Ali KÜÇÜK, Nimet SAĞ, Cemre ÇAKIR, Gülizar ACAR, Yakup YILDIRIM, Veysel Soydal ATASEVEN
Yağlı Diyetle Beslenen Farelerde Magnezyumun Leptin ve Trigliserid Düzeylerine Etkisi
Baycan MOR, Ayla ÖZCAN

Yozgat Merkez İlçede Koyunculuk Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Maliyetleri
Bora TAMER, Savaş SARIÖZKAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Apicomplexan Protozoonlarda Apicoplast
Abdullah İNCİ, Gözde Şahingöz DEMİRPOLAT, Alparslan YILDIRIM, Önder DÜZLÜ
Kedi ve Köpeklerde Abdominal Cerrahi ve Jinekolojik Operasyonlar Sonrası İntra-Abdominal Adezyon Oluşumu ve Medikal Olarak Önlenmesi
İrem ERGİN, Mürşide Ayşe DEMİREL

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Congenital cleft lip-jaw-palate and cleft palate in German Holstein Calves with Common Ancestry

Zafer Usta, Ottmar Distl

../