• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2017 Yılı 14. Cilt 2. Sayı

Şanlıurfa İlinde Satışa Sunulan Yoğurtlarda Listeria spp. Varlığının Real-Time PCR ile Araştırılması
Serap KILIÇ ALTUN, Akın YİĞİN, Mehmet DEMİRCİ
Comparison of the Efficacies of Meloxicam and Flunixin Meglumine on some Haemostatic Variables in Dehorned Holstein Heifers
Ibrahim AKIN, Umit KARADEMİR
Bazı Pamuk Çeşitlerinin (Gossypium hirsitum L.) Çiğitlerinin Kimyasal Kompozisyonu in vitro Gaz Üretimi
Mahmut KAPLAN, M. Said FİDAN, Kağan KÖKTEN, İsmail ÜLGER
Levels of Acute Phase Protein and Some Biochemical Parameter in Cattle Infected with Mycobacterium Bovis
Oguz MERHAN, Kadir BOZUKLUHAN, Ozgur CELEBI, Metin OGUN, Emine ATAKISI, Fatih BUYUK
Türkiye’de Yetiştirilen Kıl ve Halep Keçilerinde Beta-Laktoglobulin (β-LG)/ SacII Polimorfizminin Belirlenmesi
Korhan ARSLAN, Bilal AKYÜZ , Esma Gamze İLGAR, Fadime ÖZDEMİR, Mehmet Ulaş ÇINAR
Kayseri Kıraç Koşullarında Yetiştirilen Bazı Macar Fiği Çeşitlerinin Ot Verimleri ve Kalitelerinin Belirlenmesi
Sema HASHALICI, Satı UZUN, Hamdi ÖZAKTAN, Mahmut KAPLAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Atlarda Mide Ülseri Sendromuna Genel Bakış
Gülşah KAYA KARASU, Ali Cesur ONMAZ
Kanatlı Anestezisine Genel Bir Bakış
Alkan KAMİLOĞLU

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


A Case of Abomasal Impaction and Ruminal Trichobesoar in A Calf

Ali BELGE, Serdar KOKLU, Abidin ATASOY, Onur Ozgun DERINCEGOZ, Ibrahim AKIN, Nuh KILIC