• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2017 Yılı 14. Cilt 3. Sayı

Bovine Ephemeral Fever Virüsün Rekombinant Glikoprotein ve Nükleoproteinlerinin Üretilmesi
Hasan ABAYLI, Şükrü TONBAK, Ahmet Kürsat AZKUR, Hakan BULUT
Yetiştirici Şartlarında Sütçü İneklerde Embriyo Transferinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması
Şükrü DURSUN, Bülent BÜLBÜL, Mesut KIRBAŞ, Mehmet KÖSE, Tahir KARAŞAHİN, Muharrem SATILMIŞ, Neffel Kürşat AKBULUT, Bumin Emre TEKE
Murat Nehri’nde (Genç-Bingöl) Avlanan Bazı Cyprinid’lerde Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) (Acanthocephala)’nin Araştırılması
Abdurrahman GÜL, Cebrahil TÜRK, Ünal İSPİR, Muammer KIRICI, Mehmet Resit TAYSI, Muhammet Enis YONAR
Japon Bıldırcınlarda (Coturnix Coturnix Japonica) Xylazine-Ketamine ve Medetomidine-Ketamine Anestezisinin Klinik Olarak Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Ali GÜLAYDIN, Doğukan ÖZEN
Effects of Colostrum Powder Supplementation on the Performance, Egg Quality and Egg Yolk Lipid Peroxidation in Japanese Quails
Tahir BAYRIL, Fatih AKDEMIR, Murat Sedat BARAN, Cemal ORHAN, Mucahit KAHRAMAN, Ahmet Sener YILDIZ, and Kazım SAHIN
Improvement of Incubation Resilience with Various Antioxidants in Cryopreserved Ram Semen
Selim ALÇAY, Mehmed Berk TOKER, Elif GÖKÇE, Zülfiye GÜL, Nail Tekin ÖNDER, Burcu ÜSTÜNER, Zekariya NUR, Hakan SAĞIRKAYA, Mustafa Kemal SOYLU
An Ethnoveterinary Remedies Used in the Treatment of Diseases of Aksaray Malaklısı Shepherd Dogs
Çağrı Çağlar SİNMEZ, Gökhan ASLIM

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Dişi Üreme Sistemi Açısından Önemli Bazı Vitamin ve Mineraller
Mustafa Yeşil, Serpil Sarıözkan
Önemli Balık Viruslarına Karşı Revers Genetik Yaklaşımlar
Yüksel DURMAZ, Harun ALBAYRAK

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Simental Irkı Bir Buzağıda Konjenital Bilateral Oküler Dermoid ve Stenotik Burun Olgusu

Muhammed Kaan YÖNEZ, Gültekin ATALAN, Umut ALPMAN, Hanifi EROL

Bir Süt İneğinde Puerperal Hemoglobinüri Olgusu ve Tedavisi

Kenan Çağrı TÜMER, Haydar ÖZDEMİR