• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2018 Yılı 15. Cilt 1. Sayı

Entansif Koşullarda Beslenen Herik Kuzularında Karkas Kompozisyonun Belirlenmesi
Bülent TEKE, Mustafa UĞURLU, Filiz AKDAĞ, Serhat ARSLAN, Bülent EKİZ
The Effects of Dexamethasone on Claudin Tight Junction proteins in 18-day Embryonic Chick Intestine
Özkan ÖZDEN, Betty BLACK
The Effect on Serum Mineral Levels of Acute Septic Mastitis and Clinical Mastitis in Cows
Mushap KURU, Başaran KARADEMİR, Hasan ORAL, Fatih UZUN
Production of Traditional Yoghurt Using Starter Culture Obtained from Koumiss
Natalia KURT, Momun ARZIBAYEV, Zafer GONULALAN
Investigation of the Presence of Salmonella spp. and Listeria monocytogenes in Bovine Origin Foods
Şebnem PAMUK, Belgin SIRIKEN
Ağır Çekim (Araba) Atlarının Alt Ekstremite ve Ayak Bölgesi Kemik Lezyonlarının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Celal İZCİ, Muharrem EROL, Ebru GÖKŞAHIN
C-Reactive Protein and Serum Amyloid A in Male Dogs after Orchiectomy
Nejra HADŽIMUSIĆ, Amina HRKOVIĆ

Thermographic Assessment of Extremity Temperature Alterations of Cases with Bucked Shin Complex, Splints, Carpal Osteoarthritis and Sesamoiditis in Sport Horses
Latif Emrah YANMAZ, Zafer OKUMUŞ

Sütçü İnek ve Düvelerde Postpartum Dönem Serum IgG ve Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması
Uğur AYDOĞDU, Hasan GÜZELBEKTEŞ

Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi
Fulden KARADAL, Nurhan ERTAS ONMAZ, Harun HIZLISOY, Yeliz YILDIRIM, Serhat AL, Zafer GONULALAN, İsmail ÜLGER

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Türkiye Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ, Engin SAKARYA
Veteriner Klinik Laboratuvarlarında Pre-Analitik Süreç
YSerkan SAYINER, Tanju BORATAŞ

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Afyonkarahisar İlinde Saanen Keçisi Yetiştiriciliği Yapan Bir Çiftlikte Helmint Enfeksiyonlarının Araştırılması
Feride KIRCALI SEVİMLİ, Abuzer ACAR, Mustafa ESER, Hatice ÇİÇEK
Corynebacterium pseudotuberculosis Case in a Boer Goat X Turkish Hair Goat Crossbred
Gülşah AKGUL, Serpil KAHYA DEMIRBILEK, Özgür Yaşar ÇELIK, Kıvanç IRAK, Mustafa Barış AKGUL, Seyrani MERSIN