• ../

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2018 Yılı 15. Cilt 2. Sayı

Microbiological Quality Evaluation of Various Types Of Cheese
Pelin KOÇAK KIZANLIK, Ergün Ömer GÖKSOY
Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi
Sevgi ERDOĞDU, Seçil ABAY, Fuat AYDIN
Gebe Tavşanlarda Deneysel Ketozis Olgularında Fetal Umbilikal Arter Doppler Uygulamalarının Diagnostik Etkinliğinin İncelenmesi
Şaziye URAL, Güneş ERDOĞAN
İstanbul İlindeki Veteriner Kliniklerine Getirilen Kedi Ve Köpeklerde Deri Hastalıklarının Görülme Oranlarının Araştırılması
İbrahim CANPOLAT, Sema ÇAKIR, Cengiz AKTAŞ
Kızıl Tilkide (Vulpes vulpes) Özofagusun Anatomik ve Histolojik Özellikleri
Sema ÖZKADİF, Ayşe HALIGÜR
Köpeklerin Hepatobiliyer Hastalıklarında Rutin Hematolojik ve Biyokimyasal Testler ile Serum Safra Asitlerinin Açlık ve Tokluk Düzeylerinin Klinik Önemi
Sevgi NEGİŞ, Arif ALTINTAŞ
Kültür Balıklarındaki Vibrio anguillarum’un İmmunohistokimyasal Yöntemle Teşhisi
Tülay AKAYLI, Buket AYDIN

Antibiotic Susceptibility of Motile Aeromonas spp. Isolated from Foods of Animal Origin and Water
Fulya OCAK

Sütçü İnek ve Düvelerde Postpartum Dönem Serum IgG ve Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması
Recep GÜMÜŞ, Nazlı ERCAN, Halit İMİK

Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi
Başak KURT

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Ters Zoonotik Viral Enfeksiyonlar
Cüneyt TAMER, Semra GÜMÜŞOVA
Reseptör Analizinde Radyoligand Bağlanma Deneyleri
Hidayet TUTUN, Emine BAYDAN

Sütte Antibiyotik Kalıntı Durumunun İncelenmesi
Ömer Tolga YILMAZ, Harun HIZLISOY, Nurhan Ertaş ONMAZ, Serhat AL, Yeliz YILDIRIM, Zafer GÖNÜLALAN

Genel Bakış: Eksozomlar ve Bazı Parazit Protozoon Enfeksiyonlardaki Rolleri
Abdullah İNCİ, Mübeccel OKUR, Önder DÜZLÜ, Alparslan YILDIRIM

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Bir Atta Derin Enfekte Yara Olgusu
Feride KIRCALI SEVİMLİ, Abuzer ACAR, Mustafa ESER, Hatice ÇİÇEK
Hyperammonemia Case in an Iceland Pony
Ali Cesur ONMAZ, Alexandra N. PAVALOIU, Ayhan ATASEVER, Memiş ÇİDEM,Rene Van Den HOVEN