../


Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Dergi adının kısaltması: Erciyes Üniv Vet Fak Derg
ISSN1304-7280
Kurucusu: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Sahibi: Prof. Dr. Abdullah İNCİ
Yayına başladığı tarih: 2004
Çıkış sıklığı: Yılda 3 Kez
Dili: Türkçe ve Yabancı dil (İngilizce)
ISSN: 1304-7280
Editör: Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Editör Yardımcıları
Prof. Dr. Öznur ASLAN
Doç. Dr. Seçil ABAY
Doç. Dr. Emel ALAN
Doç. Dr. Kanber KARA
Dr. Öğr. Üyesi Serhat AL
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA

Yayın kurulu
Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM
Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

İstatistik Danışmanı
Doç. Dr. Aytaç AKÇAY

İngilizce Dil Danışmanı
Okt. Mustafa AKGÜL

Sekreterya
Arş. Gör. İmdat ORHAN
Arş. Gör. Görkem EKEBAŞ

Danışma kurulu
Prof. Dr. Rene van den Hoven (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)
Prof. Dr. Thomas Wittek (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)
Prof. Dr. Thomas Rülicke (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)
Prof. Dr. Askarbek Tülöbaev (Manas Üniv. Vet. Fak. Bişkek, Kırgısiztan)
Prof. Dr. Aytekin Günlü (Selçuk Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Nuh KILIÇ (Adnan Menderes Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. İsa ÖZAYDIN (Kafkas Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Güven KAŞIKÇI (İstanbul Üniv. Vet. Fak)
Prof. Dr. Mahmut OK (Selçuk Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Ender YARSAN (Ankara Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY (19 Mayıs Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Münir AKTAŞ (Fırat Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Gürkan UÇAR (Selçuk Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Murat YILDIRIM (Kırıkkale Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Levent ERGÜN (Ankara Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Murat YALÇIN (Uludağ Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Aşkın YAŞAR (Selçuk Üniv. Vek. Fak.)
Prof. Dr. Ali BAHADIR (Uludağ Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Cavit ARSLAN (Kafkas Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Alparslan Kadir DEVRİM (Kırıkkale Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ (Mehmet Akif Ersoy Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN (Selçuk Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Özgür ÖZYİĞİT (Uludağ Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Kadir YEŞİLBAĞ (Uludağ Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Funda KIRAL (Adnan Menderes Üniv. Vet. Fak.)


Dergimizde yayınlanan çalışmalarınızın renkli resimli haline web sayfamızdan .pdf formatında ulaşabilirsiniz.