../

Bu dergi CAB Abstracts, EBSCO Host, Global Health, Tübitak-Ulakbim (Yaşam Bilimleri) ve Türkiye Atıf Dizini tarafından dizinlenmektedir.
This journal is reviewed by CAB Abstracts, EBSCO Host, Global Health, Tubitak-Ulakbim (Life Sciences) and Turkiye Citation Index.