Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlük
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Dergi adının kısaltması: Erciyes Üniv Vet Fak Derg 
ISSN: 1304-7280

Dergi Sahibi: Prof. Dr. Abdullah İNCİ

Editör: Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Editör Yardımcıları
Prof. Dr. Öznur ASLAN
Doç. Dr. Seçil ABAY
Doç. Dr. Emel ALAN
Doç. Dr. Kanber KARA
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA
Dr. Öğr. Üyesi İmdat ORHAN
 
Sekreterya
Arş. Gör. Gamze YETİŞMİŞ
Arş. Gör. Mukaddes BAREL
 
Yayın kurulu
Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM
Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ
 
İstatistik Danışmanı
Dr. Öğretim Üyesi Elif ÇELİK
 
İngilizce Dil Danışmanı
Okutman Mustafa AKGÜL

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ali AYDIN (İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Vet. Fak.)
Prof. Dr. Ayşe Arzu YİĞİT (Kırıkkale Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ (Selçuk Üniv. Vet. Fak.)
Assoc. Prof. Dr. Corneliu BRASLASU (Univ. Agricultural Sci. Vet.Med,Bucharest)
Prof. Dr. Ender YARSAN (Ankara Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Funda KIRAL (Adnan Menderes Üniv. Vet. Fak.)
Dr. Gediminas VALKIUNAS (Nature Research Centre, Vilnius, Lithuania)
Prof. Dr. İ. Safa GÜRCAN (Ankara Üniv. Vet. Fak)
Prof. Dr. İsa ÖZAYDIN (Kafkas Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Kadir YEŞİLBAĞ (Uludağ Üniv. Vet. Fak.)
Ass. Prof. Dr. Klaus RIEDELBERGER (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)
Prof. Dr. Korhan ALTUNBAŞ (Afyon Kocatepe Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN (Selçuk Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Mustafa GARİP (Selçuk Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Münir AKTAŞ (Fırat Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Nuh KILIÇ (Adnan Menderes Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Oğuz KUL (Kırıkkale Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Oktay GENÇ (Ondokuz Mayıs Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Özcan ÖZGEL (Mehmet Akif Ersoy Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Rahşan ÖZEN (Fırat Üniv. Vek. Fak.)
Prof. Dr. Sinan AKTAŞ (Atatürk Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Staffan BENSCH (University of Lund, Vilnius, Lithuania)
Prof. Dr. Şükrü Metin PANCARCI (Balıkesir Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Taylan AKSU (Yüzüncü Yıl Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Thomas RÜLİCKE (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)
Prof. Dr. Thomas WİTTEK (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)
 

Yazışma Adresi

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi E-posta : ercvet@gmail.com
Dergisi Editörlüğü Tel : 0 352 339 94 84
38039-Kayseri / TÜRKİYE Fax : 0 352 337 27 40