Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlük
Editör
Prof. Dr. Bilal AKYÜZ
 
Editör Yardımcıları
Prof. Dr. Öznur ASLAN
Doç. Dr. Seçil ABAY
Doç. Dr. Emel ALAN
Doç. Dr. Kanber KARA
Dr. Öğr. Üyesi Serhat AL
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA
 
Yayın kurulu
Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM
Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ
 
İstatistik Danışmanı
Doç. Dr. Aytaç AKÇAY
İngilizce Dil Danışmanı
Okt. Mustafa AKGÜL
 
Sekreterya
Arş. Gör. İmdat ORHAN
Arş. Gör. Gamze YETİŞMİŞ
 
Danışma kurulu
Prof. Dr. Abullah DİLER (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv.)
Prof. Dr. Prof. Dr. Abdurrauf YÜCE
(Fırat Üniv. Vet. Fak.) 
Prof. Dr. Ali AYDIN
(İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Vet. Fak.)
Prof. Dr. Ayşe MENTEŞ GÜRLER
(Harran Üniv. Vet. Fak.) 
Assoc. Prof. Dr. Corneliu BRASLASU
(Univ. Agricultural Sci. Vet. Med, Bucharest)
Prof. Dr. Fikret KARACA
(Mustafa Kemal Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Funda KIRAL (Adnan Menderes Üniv. Vet. Fak.)
Dr. Gediminas VALKIUNAS (Nature Research Centre, Vilnius, Lithuania)
Prof. Dr. İ. Safa GÜRCAN  (Ankara Üniv. Vet. Fak)
Prof. Dr. İsa ÖZAYDIN (Kafkas Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Kadir YEŞİLBAĞ
(Uludağ Üniv. Vet. Fak.)
Ass. Prof. Dr. Klaus RIEDELBERGER (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)
Prof. Dr. Korhan ALTUNBAŞ (Afyon Kocatepe Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Kürşat ALTAY
(Cumhuriyet Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY (Erciyes Üniv. Tıp Fak.)
Prof. Dr. Mustafa GARİP (Selçuk Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Oğuz KUL (Kırıkkale Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Oktay GENÇ
(Ondokuz Mayıs Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Özcan ÖZGEL (Mehmet Akif Ersoy Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Sema GÜRGÖZE
(Dicle Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Sinan AKTAŞ
(Atatürk Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Staffan BENSCH
(University of Lund, Vilnius, Lithuania)
Prof. Dr. Şükrü Metin PANCARCI (Balıkesir Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Taylan AKSU (Yüzüncü Yıl Üniv. Vet. Fak.)
Prof. Dr. Thomas RÜLİCKE (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)
Prof. Dr. Thomas WİTTEK (University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria)