DERGİ ARŞİV

2021 YILI 18. Cilt 2. Sayı

Araştırma Makalesi

1. Comparison of Pregnancy Rates after Short - Term and Long -Term Synchronization Protocol in Ewes- Pilot Study

Baris GUNER Nevzat SAAT

Sayfa: 69-74

 

2. Fluniksin Meglumin ve Amniyon Sıvısının İntraabdominal Adezyonların Önlenmesi Üzerine Etkileri

Aydın SAĞLIYAN Hasan Basri AYDIN Cihan GÜNAY Ali Said DURMUŞ Songül ÇERİBAŞI Eren POLAT

Sayfa: 75-83

 

3. Investigation of Relationship Between Coagulation Parameters and Embryonic Loss in Embryo Transferred Cows and Heifers

Öznur ASLAN Kutlay GÜRBULAK Uğur KARA Erkan SAY Esra CANOOĞLU Murat ABAY

Sayfa: 84-88

 

4. İshal Belirtisi Gösteren ve Sağlıklı Buzağılardaki Serum Protein Fraksiyonlarının Karşılaştırılması

Ayşe USTA Sedat ÇETİN Veysel YÜKSEK Pınar EKİCİ Semiha DEDE

Sayfa: 89-95

 

5. The Histological Characteristics of Footpad Dermatitis in a Fast-Growing Broiler Chickens Raised on Different Floor Housing Systems

Sabire GÜLER Metin PETEK Enver ÇAVUŞOĞLU  Hüseyin Ersin TOPAL

Sayfa: 96-101

 

6. İç Anadolu Bölgesi Şartlarında Siyah Alaca ve Simental Irkı İneklerde Mastitis ve Metritis Görülme Oranları

Mustafa ÇAM Şeref İNAL

Sayfa: 102-107

 

7. İzmir İlinde Bulunan Hastalıktan Ari Sütçü Sığır İşletmelerinin Hayvan Besleme Uygulamaları Yönünden Değerlendirilmesi

Osman DOĞAN Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

Sayfa: 108-115

 

Derlemeler

1. İneklerde Postpartum Dönemdeki Hastalıklarda Sitokin Düzeyleri

Öznur YILMAZ Ali RİŞVANLI

Sayfa: 116-121

 

2. Kanaryalarda Damızlık Seçimi ve Beslenme

Ercan MEVLİYAOĞULLARI  Mehmet DEMİRCİ Mehmet Akif KARSLI

Sayfa: 122-128

 

3. Gıda Etiği Üzerine Bir Değerlendirme

Esra ÇELİK Aşkın YAŞAR

Sayfa: 129-136

 

Olgu Sunumu

1. Case Report: Zoonotic Ocular Thelaziosis Infection in Two Dogs and Treatment

Aynur DEMİR Gülşen SEVİM KARAGÖZOĞLU Şakir PEHLİVAN Alev AKDOĞAN KAYMAZ

Sayfa: 137-140

 

2. Bir Buzağıda Görülen Akut Kurşun Zehirlenmesi

Mustafa İSSİ Alperen YILDIRIM Fatih Ahmet KORKAK Sümeyye BABACAN

Sayfa: 141-144

2021 YILI 18. Cilt 1. Sayı

Araştırma Makalesi

1. The Substitution of Corn Silage with Potato Pulp Silage at Differing Level in Dairy Cows on Milk Yield, Composition and Rumen Volatile Fatty Acids*

Hasan Hüseyin ŞENYÜZ Mehmet Akif KARSLI

Sayfa: 1-10

 

2. İyonize Radyasyonun Karaciğer ve Böbrek Dokusu Üzerine Etkisi

Münevver BARAN Gözde Özge ÖNDER Özge GÖKTEPE Esra BALCIOĞLU Oğuz Galip YILDIZ Arzu YAY

Sayfa: 11-18

 

3. Ocular Lesions and Neurologic Findings in Traumatic Birds: A Retrospective Evalution of 114 Cases

Aynur DEMIR Kübra GERBAGA OZSEMIR

Sayfa: 19-25

 

4. Türkiye’de Yetiştirilen Holştayn Melezi Sığırlarda BLAD ve FXID Hastalıklarının Araştırılması

Esma Gamze AKSEL Fadime DALDABAN Korhan ARSLAN  Hasan Hüseyin KEÇELİ Bilal AKYÜZ

Sayfa: 26-30

 

5. Veteriner Fitoterapi ve Etnoveteriner Hekimlikte de Kullanılan Thymbra spicata L., Rosmarinus officinalis L. ve Laurus nobilis L. Bitkilerinin Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi

Mustafa YİPEL  Sara Büşra EMİROĞLU Musa TÜRKMEN Erdinç TÜRK Aysun İLHAN Fatma Ceren KIRGIZ İbrahim Ozan TEKELİ

Sayfa: 31-40

 

6. Süperovulasyon Öncesi GnRH ve Kısa Süreli Progesteron Uygulamalarının Sığır Embriyolarının Sayısı ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Uğur KARA Tayfur BEKYÜREK

Sayfa: 41-47

 

Derlemeler

7. Kantitatif RT-PCR (RT-qPCR) ile MikroRNA (miRNA) Ekspresyon Profillemesi

Özge SİDEKLİ Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU

Sayfa: 48-56

 

8. Acil Veteriner Hekimliğinde Ultrasonografik Muayene Yöntemleri

Özlem ŞENGÖZ ŞİRİN Mehti FİDAN Ali BUMİN

Sayfa: 57-61

 

Olgu Sunumu

9. Neuronal Lipofuscinosis in a Hairy Goat

Hamdi AVCI Sümbül Serap BİRİNCİOĞLU Erkmen Tuğrul EPİKMEN Ahmet AYDOĞAN

Sayfa: 62-64

 

10. Nadir Bir Olgu Sunumu: Bir Van Kedisinde Prolapsus Uteri

Yunus Emre ATAY Yaşar AKAR

Sayfa: 65-68

2020 YILI 17. Cilt 3. Sayı

Araştırma Makalesi

1. The Effects of Feeding Time and Stocking Density on Performance of Laying Hens

Oğuzhan KAHRAMAN Tahir BALEVİ Süleyman DERE Varol KURTOĞLU Esad Sami POLAT Mustafa ÇAM  Huzur Derya ARIK

Sayfa: 191-199

 

2. Kayseri İlinde Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi

Berat DENİZ Savaş SARIÖZKAN

Sayfa: 200-208

 

3. The Anesthetic Role of Some Herbal Oils for Zebrafish

Nilay SEYIDOGLU Cetin YAGCILAR

Sayfa: 209-214

 

4. Kadmiyum Uygulanan Farelerde Oluşturulan Oksidatif Strese Karşı Resveratrolün Koruyucu Etkisinin Araştırılması*

Canan IŞIK BİRCAN Oğuz MERHAN

Sayfa: 215-220

 

5. The Effect of N-Acetylcysteine on Oxidant/Antioxidant Status in Irradiated Rats

Mehtap OZCELIK Mine ERISIR Osman GULER Murat BAYKARA

Sayfa: 221-226

 

6. Nevşehir İlindeki Kesimhanelerden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarının Moleküler Tiplendirilmesi ve Vankomisin Dirençliliğinin İncelenmesi

Ömer Tolga YILMAZ Harun HIZLISOY

Sayfa: 227-234

 

7. Nevşehir İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısı ve Hayvan Besleme Uygulamaları Yönünden Değerlendirilmesi*

Yunus SEZER Erol BAYTOK Aytaç AKÇAY

Sayfa: 235-241

 

8. Kedi ve Köpek Dokularının Farklı Fiksatiflerle Tespiti ve Histolojik Görünümlerinin Karşılaştırılması*

Hazal ÖZTÜRK GÜRGEN Funda YILDIRIM

Sayfa: 242-247

 

9. The Comparison of Saturated and Unsaturated Fatty Acid Compositions in Safflower Herbage and Safflower Straw as Alternative Forage for Ruminant

Kanber KARA

Sayfa: 248-254

 

10. İklim mi Hayvancılığı Yoksa Hayvancılık mı İklimi Etkiliyor?

Savaş SARIÖZKAN Mehmet KÜÇÜKOFLAZ

Sayfa: 255-259

 

11. The Effect of Supplementation of Betaine on Performance, Carcass Yield and Some Blood Parameters in Broilers*

Tarkan ŞAHİN Osman Çağrı ÖZEL Mükremin ÖLMEZ

Sayfa: 260-267

 

12. Determination of the Opinions about Physiology Education of the Kırıkkale University Faculty of Veterinary Students

Ruhi KABAKCI  Ayse Arzu YIGIT

Sayfa: 268-274

 

13. Deneysel Etilen Glikol Zehirlenmesi Oluşturulan Ratlarda Myokardiyal Etkilerin Araştırılması*,**

Burak DOĞAN Vehbi GÜNEŞ

Sayfa: 275-282

 

14. The Effects of Laurel Volatile Oil (Laurusnobilis L.) on In Vitro Ruminal Gas Production of Methane Emission, Organic Acids and Protozoa Counts Alfalfa Herbage

Süleyman Ercüment ÖNEL Taylan AKSU Kanber KARA Devrim SARIPINAR AKSU

Sayfa: 283-289

 

 15. İzmir İlinde Bulunan Hastalıktan Ari Sütçü Sığır İşletmelerinin Yapısal Özellikleri*

Osman DOĞAN Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

Sayfa: 290-296

 

16. İnkübasyon Çıkış Asitliğinin Geleneksel Olarak Üretilen Süzme Yoğurtların Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Engin YARALI Şevki ÇETİNER

Sayfa: 297-302

 

17. Determination of Phenotypic and Genome Characteristics of Chryseobacterium sp. C-204 Strain Isolated from Rainbow Trout

Izzet Burcin SATICIOĞLU Muhammed DUMAN Soner ALTUN

Sayfa: 303-311

 

18. Jersey Irkı İneklerde Bazı Çevre Faktörleri ve İklim Koşullarının Döl ve Süt Verimi Özellikleri Üzerine Etkisi*

Haşim Umut KOÇ Mustafa UĞURLU

Sayfa: 312-317

 

19. Milk Traits of Damascus Goats at Different Lactation Stages: 1. Somatic Cell Counts and Milk Quality Parameters*

Hüseyin ÖZKAN Akın YAKAN Baran ÇAMDEVİREN İrem KARAASLAN

Sayfa: 318-324

 

20. Milk Traits of Damascus Goats at Different Lactation Stages: 2. Fatty Acid Profiles and Related Lipogenic Genes Expression Levels*

Hüseyin ÖZKAN Akın YAKAN İrem KARAASLAN Baran ÇAMDEVİREN

Sayfa: 325-333

 

Derlemeler

21. Kantitatif RT-PCR (RT-qPCR) Uygulamalarında Kullanılan RNA’ların Kalite Kontrolleri ve Önemi

Ali Osman TURGUT Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU

Sayfa: 334-341

 

Olgu Sunumu

22. Bir Buzağıda Çoklu Kongenital Anomali Olgusu

İbrahim YURDAKUL Mustafa YALÇIN Özhan KARATAŞ

Sayfa: 342-345

2020 YILI 17. Cilt 2. Sayı

Araştırma Makalesi

1. Katran Ardıcı Meyvesi (Juniperus oxycedrus L.) Aromatik Yağı ve Aromatik Suyunun Antibakteriyel and Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

Ali Riza ISIK Serkan OZKAYA Sabri ERBAS Hayati KOKNAROGLU

Sayfa: 88-94

 

2. Kayseri İli Yahyalı İlçesi Süt Sığırcılık İşletmelerinde Suni Tohumlama Uygulamaları ve Başarıyı Etkileyen Faktörler

Hacı YILMAZ Serpil SARIÖZKAN

Sayfa: 95-102

 

3. Rabbit Liver Lobes: An Anatomical Study of Experimental Surgical Approaches

Figen SEVIL KILIMCI

Sayfa: 103-108

 

4. Kedilerde Medetomidin-Ketamin ve Zolazepam-Tiletamin Anestezilerinin Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Nusret APAYDIN Musa AYDINGÜLER

Sayfa: 109-115

 

5. Hasat Zamanının Meryemana Dikeninin (Silybum marianum) Kompozisyonuna, Gaz Üretimine, Metan Üretimine, Sindirimine ve Metabolik Enerjisine Etkisi

Ahmet Aziz KURT Adem KAMALAK

Sayfa: 116-120

 

6. Sığır Eti ve İç Organlarında Zeranol Kalıntısının Araştırılması

Tufan ATABAŞ Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Sayfa: 121-125

 

7. Gümüş@Grafen Oksit Nanokompozitin Biyolojik Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi

Fatih Doğan KOCA

Sayfa: 126-130

 

8. İneklerde Meme Başı Kanalının Ultrasonografik Ölçümlerinin Mastitis ile İlişkisi

Göksu SEKMEN Tarık ŞAFAK  Öznur YILMAZ Burak Fatih YÜKSEL  Ali RİŞVANLI İbrahim ŞEKER

Sayfa: 131-137

 

9. Fluoxetine and Gundelia tournefortii L. Plant Extract in Rats Exposed to Chronic Immobilization Stress; Determination of Effect on Anxiety, Motor Activity, Kidney and Liver Tissues

Hamdullah YUKSEL Bedia BATI Gokhan OTO Omer BINGOL

Sayfa: 138-148

 

10. Tüketime Hazır Gıdalarda Listeria monocytogenes Varlığının Araştırılması

Serhat AL Mukaddes BAREL Adalet DIŞHAN Fulden KARADAL Harun HIZLISOY Nurhan ERTAŞ ONMAZ Yeliz YILDIRIM Zafer GÖNÜLALAN

Sayfa: 149-155

 

11. Ratlarda Karbon Tetraklorür ile Oluşturulan Akut Karaciğer Hasarı Üzerine Nar Çekirdeği Yağının Etkisi ve Kaspaz Aktivitesi ile Hepatik Apoptozisin Belirlenmesi

Görkem EKEBAŞ Ayhan ATASEVER Meryem ŞENTÜRK Duygu YAMAN GRAM Meryem EREN

Sayfa: 156-163

 

12. Kısa Süreli Saklanan Tavşan Spermasının Spermatolojik Parametreleri Üzerine Taxifolinin Etkileri

Selcan SEVİM Serpil SARIÖZKAN

Sayfa: 164-172

 

Derlemeler

 

1. Analytical Methods for Determination of Aflatoxin B1 in Animal Feeds and Feedstuffs

Saima MUSHTAQ Yavuz Kürşad DAŞ Abdurrahman AKSOY

Sayfa: 173-179

 

2. Köpeklerde Retinanın Tanısal Görüntülenmesi

Özlem ŞENGÖZ ŞİRİN Gözde ARIKAYA

Sayfa: 180-186

 

Olgu Sunumu

1. Rahvan Koşu Atında Aortik Regürgitasyon Olgusu

İlknur KARACA BEKDİK  Ömer DENİZ Murat VURUCU Öznur ASLAN

Sayfa: 187-190

2020 YILI 17. cilt. 1. sayı

Araştırma Makalesi

1. Konya İli Kadınhanı ve Sarayönü İlçelerinde İthal ve Yurt İçinden Temin Edilen Hayvanlarla Sığır Besiciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi*
Ömer GEZGİNÇ, Aytekin GÜNLÜ

2. Aydın/Bozdoğan Yöresinde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Paraziter Yaygınlığın Araştırılması (*)(**)
Emrah ŞİMŞEK, Osman Selçuk ALDEMİR

3. Prevalence and Serotype Distribution of Listeria monocytogenes Isolated from Retail Raw Meats*
Seyda ŞAHİN, Mahmut Niyazi MOĞULKOÇ, Recep KALIN

4. Kedilerdeki Abdominal ve Ortopedik Hastalıkların Prevalansı*
Kurtuluş PARLAK, Mustafa YALÇIN, Eyüp Tolga AKYOL, Mustafa ARICAN

5. Survey of Theileria, Babesia and Anaplasma Infections of Cattle and Ticks from Sivas Province of Turkey*
Kursat ALTAY, Ahmet Duran ATAS, Yusuf Ziya OGRAK, Erkan OZKAN

6. The Effects of Different Additives on the Fermentation and Physical Characteristics of Lenox Silage
Hıdır GÜMÜŞ, Fatma KARAKAŞ OĞUZ, Mustafa Numan OĞUZ, Kadir Emre BUĞDAYCI, Eren KUTER

7. The Effect of Milkman on Productivity and Revenue in Dairy Herds                                                                                                                         Aytaç AKÇAY , Savaş SARIÖZKAN, Mehmet KÜÇÜKOFLAZ , Güven GÜNGÖR 

8. Effect of Prostaglandin E2 on Corpus Luteum Function During Early Luteal Phase in Sheep                                                                                Aykut GRAM 

9. Investigation of the Effects of Boric Acid on Preventing Lung Damage in the End of the Lower Extremity Ischemia Reperfusion in Rats
Cahit ÖZCAN, Aydın Şükrü BENGÜ, H.Turan AKKOYUN, Aykut ULUCAN, Mahire BAYRAMOGLU AKKOYUN

10. The Investigation of Serum Estrogen, Progesterone, AMH and IGF-1 Profiles in Lactating and Non Lactating Mares after Altrenogest Administrations*
İbrahim Mert POLAT, Ömer KORKMAZ, Taha Burak ELİFOĞLU, İlknur Pir YAĞCI, Hatice Esra ÇOLAKOĞLU, Mert PEKCAN

Derleme

11. Bisfenoller ve Fitalatların Halk Sağlığı Üzerine Etkileri
Yeliz YILDIRIM, Nurhan ERTAŞ ONMAZ, Zafer GÖNÜLALAN, Harun HIZLISOY, Serhat AL, Candan CANDEMİR GÜNGÖR, Hüseyin Burak DİŞLİ, Adalet DIŞHAN, Mukaddes BAREL

12. Kantitatif RT-PCR (RT-qPCR) Çalışmalarında Uygun Housekeeping Genlerin (HKGs) Seçimi ve Validasyonu
Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU, Özge SİDEKLİ

Olgu Sunumu

13. Squamous Cell Carcinoma of the Third Eyelid Membrane in an African Grey Parrot (Psittacus erithacus)
Aynur DEMİR, Kübra GERBAGA ÖZSEMİR, Özge ERDOĞAN BAMAÇ

2019 YILI 16. cilt. 3. sayı

2019 Yılı 16. Cilt 2. Sayı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2019 Yılı 16. Cilt 2. Sayı

1.Adaptation of Attitude Scale towards the Treatment of Animals to Turkish: A Validity and Reliability Study
Hayvan Müdahalesine Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe’ ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ş. GÜL, E. ÖZAY KÖSE
2.The Dose-Duration-Effect Profile of Agmatine on Rat Primary Neuron Cell Culture
Sıçan Primer Nöron Kültüründe Agmatinin Doz-Süre-Etki Profili
D. BİNNETOĞLU, F. ARICIOĞLU, A. HACIMÜFTÜOĞLU
3.Köpeklerde Yabancı Cisme (Kulak Küpesi) Bağlı Şekillenen Mekanik İleus’un Operatif Sağaltım ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 6 Olgu 
The Evaluation of the Treatment of Mechanic Ileus Caused by Foreign Body (Ear Ring) and It’s
Postoperative Results: 6 Cases
H. EROL, G. ATALAN, U. ALPMAN, M. K. YÖNEZ, A.C. ONMAZ
4. Cardiac Arrhythmias in Dogs with Mitral Regurgitation due to Myxomatous Mitral Valve Disease
Miksömatöz Mitral Kapak Hastalığı Nedenli Mitral Regürgitasyonu Bulunan Köpeklerde Kardiyak Aritmiler
H. ALIHOSSEINI, E. Ç. ÇOLAKOĞLU, A.E. HAYDARDEDEOĞLU, D. ÖZEN, A. KURTDEDE
5. Kültürü Yapılan Karadeniz Alabalıklarında (Salmo trutta labrax) Karma Enfeksiyon
Mix Infection in the Cultured Black Sea Trout (Salmo trutta labrax)
Ç. ÜRKÜ, R.E. YARDIMCI
6. Ratlarda İndometazinle Oluşturulan Gastrik Ülser Üzerine Silimarinin Koruyucu Etkileri 
Protective Effect of Silymarin on Indomethacin-Induced Gastric Ulcer in Rats
B.TAŞDEMİR, M. BOYACIOĞLU
7. Holstein Irkı Sığırlarda FABP4, NR1H3 ve SCD Genleri ile Bazı Süt Verim Özellikleri
Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

Investigation of the Relationship Between FABP4, NR1H3 and SCD Genes and Some Milk Yield Traits in
Holstein Cattle
K. ARSLAN, J. METİN KIYICI, B. AKYÜZ, M. KALİBER, E.G. AKSEL, M.U. ÇINAR
8. Modeling and Forecasting Meat Consumption per Capita in Turkey
Türkiye’de Kişi Başına Düşen Et Tüketiminin Modellenmesi ve Geleceğe Yönelik Tahmini
D. ÖZEN, M. A. TEKİNDAL, M.B. ÇEVRİMLİ
9. Köpeklerde Ovariohisterektomi Sırasında İntraperitoneal ve Ensizyon Hattına Bupivacaine
veya Ropivacaine Uygulamasının Postoperatif Analjezi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Comparison of the Effects on the Postoperative Analgesia of Bupivacaine or Ropivacaine Application on
Intraperitoneal and Incisional Line during Ovariohysterectomy in Dogs
S. YAYLA, S. KAYA, E. KILIÇ, C. KAÇAR, V. BARAN, C.Ş. ERMUTLU, İ. ÖZAYDIN, M.C. DEMİR, İ. DÖNMEZ
10.Isparta’da Kesilen Sığırlarda Distomatozis’in Yayılışı
Prevalence of Distomatosis in Cattle Slaughtered in Isparta
M. ACIÖZ


DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


11. Su Güvenliği
Water Safety
S. ERTAŞ, B. SARIMEHMETOĞLU
12. Kasaplık Sığırlarda Bazı Kesim Öncesi Stress Faktörlerinin Et Kalite Özelliklerine Etkileri
The Effects of Some Pre-Slaughter Stress Factors on Meat Quality Characteristics in Beef Cattle
Y. ÇOBANBAŞI, B. TEKE


OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS


13. Primer Diffüz İris Melanom
Primer Diffuse Iris Melanoma
A. DEMİR, O.DÜZGÜN, Ö. ERDOĞAN BAMAÇ, F. YILDIRIM

2019 Yılı 16. cilt 1. sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2019 Yılı 16. Cilt 1. Sayı

MAKALELER

1. Effect of Detomidine-Butorphanol-Ketamine and Atipamezole on Clinical, Cardiorespiratory, Haematological Parameters in Sheep 

Gültekin ATALAN, Güneri ATALAN, Vehbi GUNEŞ, Zafer OKUMUS, Hanifi EROL, Fikret CELEBI, Ali Cesur ONMAZ

2. Kuluçka Sonrası İlk İki Haftada Lipopolisakkarit Uygulanan ve Uygulanmayan Broyler Civcivlerde Dalağın Histolojik Gelişimi 

Ebru AKA, Ülker EREN

Şekil 1, Şekil 2 ,Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6 ,Şekil 7, Şekil 8.

3. Mısır Silajına Farklı Oranlarda Antep Fıstığı (Pistacia vera L.) Dış Kabuğu İlavesinin Silaj Kalitesi ve İn Vitro Metan Gazı Oluşumu Üzerine Etkisinin Araştırılması 

Esma PAYDAŞ, Zeliha SAVRUNLU, Mehmet SAVRUNLU, Nihat DENEK

4.The Inhibition Effects of Eugenol and Pulegone on Stenotrophomonas maltophilia: an Opportunistic Pathogen 

Tuba BAYGAR, Nurdan SARAC, Aysel UGUR, Taçnur BAYGAR, Uydu BALCI

5. Rat Epididimal Spermasının Kısa Süreli Saklanmasında Farklı Sıcaklık Dereceleri ve Karnitinin Etkileri 

Mustafa YEŞİL, Serpil SARIÖZKAN

6. Determination of Hepatitis A Virus, Enterobacteriaceae, Coliform and Escherichia coli Contamination of Frozen Raspberries 

Gökhan Kürşad İNCİLİ, Ahmet KOLUMAN, Abdullah DİKİCİ

DERLEMELER

7. Türkiye’de Hayvancılıkta İhmal Edilen Bir Disiplin: Çiftlik Hayvanlarına Değer Takdiri 

Gülşen KESKİN

8. Apiterapi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 

Dilşad ONBAŞLI, Gökçen YUVALI ÇELİK, Sümeyye KAHRAMAN, Murat KANBUR

9. Kısraklarda Doğum Sonrası Metritisin Sebepleri ve Tedavisi 

Yaşar AKAR

10. Rotavirus Enfeksiyonunun Moleküler Patogenezi 

Zeynep AKKUTAY YOLDAR, Feray ALKAN

11. Bruselloz Tanısı ve Epidemiyolojik Çalışmalarda Moleküler Yöntemlerin Kullanılması 

Oktay GENÇ, Gülnur SERDAR

OLGU SUNUMU

12. Chocolate Intoxication in a Budgerigar 

Kemal Varol, Gencay Ekinci, Vehbi Güneş, İhsan Keleş, Ali Cesur Onmaz

2018 Yılı 15. cilt 3. sayısı

2018 Year Vol. 15. No. 3

2018 Yılı 15. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2018 Yılı 15. Cilt 2. Sayı

 

Microbiological Quality Evaluation of Various Types Of Cheese
Pelin KOÇAK KIZANLIK, Ergün Ömer GÖKSOY
Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi
Sevgi ERDOĞDU, Seçil ABAY, Fuat AYDIN
Gebe Tavşanlarda Deneysel Ketozis Olgularında Fetal Umbilikal Arter Doppler Uygulamalarının Diagnostik Etkinliğinin İncelenmesi
Şaziye URAL, Güneş ERDOĞAN
İstanbul İlindeki Veteriner Kliniklerine Getirilen Kedi Ve Köpeklerde Deri Hastalıklarının Görülme Oranlarının Araştırılması
İbrahim CANPOLAT, Sema ÇAKIR, Cengiz AKTAŞ
Kızıl Tilkide (Vulpes vulpes) Özofagusun Anatomik ve Histolojik Özellikleri
Sema ÖZKADİF, Ayşe HALIGÜR
Köpeklerin Hepatobiliyer Hastalıklarında Rutin Hematolojik ve Biyokimyasal Testler ile Serum Safra Asitlerinin Açlık ve Tokluk Düzeylerinin Klinik Önemi
Sevgi NEGİŞ, Arif ALTINTAŞ
Kültür Balıklarındaki Vibrio anguillarum’un İmmunohistokimyasal Yöntemle Teşhisi
Tülay AKAYLI, Buket AYDIN

Antibiotic Susceptibility of Motile Aeromonas spp. Isolated from Foods of Animal Origin and Water
Fulya OCAK

Sütçü İnek ve Düvelerde Postpartum Dönem Serum IgG ve Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması
Recep GÜMÜŞ, Nazlı ERCAN, Halit İMİK

Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi
Başak KURT

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Ters Zoonotik Viral Enfeksiyonlar
Cüneyt TAMER, Semra GÜMÜŞOVA
Reseptör Analizinde Radyoligand Bağlanma Deneyleri
Hidayet TUTUN, Emine BAYDAN

Sütte Antibiyotik Kalıntı Durumunun İncelenmesi
Ömer Tolga YILMAZ, Harun HIZLISOY, Nurhan Ertaş ONMAZ, Serhat AL, Yeliz YILDIRIM, Zafer GÖNÜLALAN

Genel Bakış: Eksozomlar ve Bazı Parazit Protozoon Enfeksiyonlardaki Rolleri
Abdullah İNCİ, Mübeccel OKUR, Önder DÜZLÜ, Alparslan YILDIRIM

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Bir Atta Derin Enfekte Yara Olgusu
Feride KIRCALI SEVİMLİ, Abuzer ACAR, Mustafa ESER, Hatice ÇİÇEK
Hyperammonemia Case in an Iceland Pony
Ali Cesur ONMAZ, Alexandra N. PAVALOIU, Ayhan ATASEVER, Memiş ÇİDEM,Rene Van Den HOVEN

 

Full Text haline ulaşmak için tıklayınız.

 

 

2018 Yılı 15. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2018 Yılı 15. Cilt 1. Sayı

Entansif Koşullarda Beslenen Herik Kuzularında Karkas Kompozisyonun Belirlenmesi
Bülent TEKE, Mustafa UĞURLU, Filiz AKDAĞ, Serhat ARSLAN, Bülent EKİZ
The Effects of Dexamethasone on Claudin Tight Junction proteins in 18-day Embryonic Chick Intestine
Özkan ÖZDEN, Betty BLACK
The Effect on Serum Mineral Levels of Acute Septic Mastitis and Clinical Mastitis in Cows
Mushap KURU, Başaran KARADEMİR, Hasan ORAL, Fatih UZUN
Production of Traditional Yoghurt Using Starter Culture Obtained from Koumiss
Natalia KURT, Momun ARZIBAYEV, Zafer GONULALAN
Investigation of the Presence of Salmonella spp. and Listeria monocytogenes in Bovine Origin Foods
Şebnem PAMUK, Belgin SIRIKEN
Ağır Çekim (Araba) Atlarının Alt Ekstremite ve Ayak Bölgesi Kemik Lezyonlarının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Celal İZCİ, Muharrem EROL, Ebru GÖKŞAHIN
C-Reactive Protein and Serum Amyloid A in Male Dogs after Orchiectomy
Nejra HADZIMUSIC, Amina HRKOVIC

Thermographic Assessment of Extremity Temperature Alterations of Cases with Bucked Shin Complex, Splints, Carpal Osteoarthritis and Sesamoiditis in Sport Horses
Latif Emrah YANMAZ, Zafer OKUMUŞ

Sütçü İnek ve Düvelerde Postpartum Dönem Serum IgG ve Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması
Uğur AYDOĞDU, Hasan GÜZELBEKTEŞ

Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi
Fulden KARADAL, Nurhan ERTAS ONMAZ, Harun HIZLISOY, Yeliz YILDIRIM, Serhat AL, Zafer GONULALAN, İsmail ÜLGER

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Türkiye Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ, Engin SAKARYA
Veteriner Klinik Laboratuvarlarında Pre-Analitik Süreç
YSerkan SAYINER, Tanju BORATAŞ

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Afyonkarahisar İlinde Saanen Keçisi Yetiştiriciliği Yapan Bir Çiftlikte Helmint Enfeksiyonlarının Araştırılması
Feride KIRCALI SEVİMLİ, Abuzer ACAR, Mustafa ESER, Hatice ÇİÇEK
Corynebacterium pseudotuberculosis Case in a Boer Goat X Turkish Hair Goat Crossbred
Gülşah AKGUL, Serpil KAHYA DEMIRBILEK, Özgür Yaşar ÇELIK, Kıvanç IRAK, Mustafa Barış AKGUL, Seyrani MERSIN

 

Full Text haline ulaşmak için tıklayınız.

2017 Yılı 14. Cilt 3. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2017 Yılı 14. Cilt 3. Sayı

 

Bovine Ephemeral Fever Virüsün Rekombinant Glikoprotein ve Nükleoproteinlerinin Üretilmesi
Hasan ABAYLI, Şükrü TONBAK, Ahmet Kürsat AZKUR, Hakan BULUT
Yetiştirici Şartlarında Sütçü İneklerde Embriyo Transferinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması
Şükrü DURSUN, Bülent BÜLBÜL, Mesut KIRBAŞ, Mehmet KÖSE, Tahir KARAŞAHİN, Muharrem SATILMIŞ, Neffel Kürşat AKBULUT, Bumin Emre TEKE
Murat Nehri’nde (Genç-Bingöl) Avlanan Bazı Cyprinid’lerde Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) (Acanthocephala)’nin Araştırılması
Abdurrahman GÜL, Cebrahil TÜRK, Ünal İSPİR, Muammer KIRICI, Mehmet Resit TAYSI, Muhammet Enis YONAR
Japon Bıldırcınlarda (Coturnix Coturnix Japonica) Xylazine-Ketamine ve Medetomidine-Ketamine Anestezisinin Klinik Olarak Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Ali GÜLAYDIN, Doğukan ÖZEN
Effects of Colostrum Powder Supplementation on the Performance, Egg Quality and Egg Yolk Lipid Peroxidation in Japanese Quails
Tahir BAYRIL, Fatih AKDEMIR, Murat Sedat BARAN, Cemal ORHAN, Mucahit KAHRAMAN, Ahmet Sener YILDIZ, and Kazım SAHIN
Improvement of Incubation Resilience with Various Antioxidants in Cryopreserved Ram Semen
Selim ALÇAY, Mehmed Berk TOKER, Elif GÖKÇE, Zülfiye GÜL, Nail Tekin ÖNDER, Burcu ÜSTÜNER, Zekariya NUR, Hakan SAĞIRKAYA, Mustafa Kemal SOYLU
An Ethnoveterinary Remedies Used in the Treatment of Diseases of Aksaray Malaklısı Shepherd Dogs
Çağrı Çağlar SİNMEZ, Gökhan ASLIM

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Dişi Üreme Sistemi Açısından Önemli Bazı Vitamin ve Mineraller
Mustafa Yeşil, Serpil Sarıözkan
Önemli Balık Viruslarına Karşı Revers Genetik Yaklaşımlar
Yüksel DURMAZ, Harun ALBAYRAK

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORTSimental Irkı Bir Buzağıda Konjenital Bilateral Oküler Dermoid ve Stenotik Burun Olgusu
Muhammed Kaan YÖNEZ, Gültekin ATALAN, Umut ALPMAN, Hanifi EROL

Bir Süt İneğinde Puerperal Hemoglobinüri Olgusu ve Tedavisi
Kenan Çağrı TÜMER, Haydar ÖZDEMİR

 

2017 Yılı 14. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2017 Yılı 14. Cilt 2. Sayı

 

Şanlıurfa İlinde Satışa Sunulan Yoğurtlarda Listeria spp. Varlığının Real-Time PCR ile Araştırılması
Serap KILIÇ ALTUN, Akın YİĞİN, Mehmet DEMİRCİ
Comparison of the Efficacies of Meloxicam and Flunixin Meglumine on some Haemostatic Variables in Dehorned Holstein Heifers
Ibrahim AKIN, Umit KARADEMİR
Bazı Pamuk Çeşitlerinin (Gossypium hirsitum L.) Çiğitlerinin Kimyasal Kompozisyonu in vitro Gaz Üretimi
Mahmut KAPLAN, M. Said FİDAN, Kağan KÖKTEN, İsmail ÜLGER
Levels of Acute Phase Protein and Some Biochemical Parameter in Cattle Infected with Mycobacterium Bovis
Oguz MERHAN, Kadir BOZUKLUHAN, Ozgur CELEBI, Metin OGUN, Emine ATAKISI, Fatih BUYUK
Türkiye’de Yetiştirilen Kıl ve Halep Keçilerinde Beta-Laktoglobulin (ß-LG)/ SacII Polimorfizminin Belirlenmesi
Korhan ARSLAN, Bilal AKYÜZ , Esma Gamze İLGAR, Fadime ÖZDEMİR, Mehmet Ulaş ÇINAR
Kayseri Kıraç Koşullarında Yetiştirilen Bazı Macar Fiği Çeşitlerinin Ot Verimleri ve Kalitelerinin Belirlenmesi
Sema HASHALICI, Satı UZUN, Hamdi ÖZAKTAN, Mahmut KAPLAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Atlarda Mide Ülseri Sendromuna Genel Bakış
Gülşah KAYA KARASU, Ali Cesur ONMAZ
Kanatlı Anestezisine Genel Bir Bakış
Alkan KAMİLOĞLU

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


A Case of Abomasal Impaction and Ruminal Trichobesoar in A Calf
Ali BELGE, Serdar KOKLU, Abidin ATASOY, Onur Ozgun DERINCEGOZ, Ibrahim AKIN, Nuh KILIC

 

Full Text haline ulaşmak için tıklayınız.

 

2017 Yılı 14. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2017 Yılı 14. Cilt 1. Sayı

 

Serbest Veteriner Hekimlerin Kullandıkları Kartvizitler Üzerine Bir Değerlendirme
Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR
Türkiye’de Yetiştirilen Anadolu Mandalarında Butirofilin (BTN1A1) Gen Polimorfizminin HaeIII Restriksiyon Enzimi ile Araştırılması
Bilal Akyüz, Korhan Arslan, Esma Gamze İlgar
Hipermarketlerde Gıda Temas Yüzeylerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve Satış Personelinin El Hijyeni Düzeyi
Filiz YILMAZ AKSU, Sema SANDIKÇI ALTUNATMAZ, Harun URAN, Dilek DÜLGER ALTINER
Sağlıklı Görünüşlü ve Solunum Sistemi Problemli Barınak Kedilerinde Feline Herpesvirus Tip 1 (FeHV-1) Enfeksiyonu
Ali KÜÇÜK, Nimet SAĞ, Cemre ÇAKIR, Gülizar ACAR, Yakup YILDIRIM, Veysel Soydal ATASEVEN
Yağlı Diyetle Beslenen Farelerde Magnezyumun Leptin ve Trigliserid Düzeylerine Etkisi
Baycan MOR, Ayla ÖZCAN

Yozgat Merkez İlçede Koyunculuk Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Maliyetleri
Bora TAMER, Savaş SARIÖZKAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Apicomplexan Protozoonlarda Apicoplast
Abdullah İNCİ, Gözde Şahingöz DEMİRPOLAT, Alparslan YILDIRIM, Önder DÜZLÜ
Kedi ve Köpeklerde Abdominal Cerrahi ve Jinekolojik Operasyonlar Sonrası İntra-Abdominal Adezyon Oluşumu ve Medikal Olarak Önlenmesi
İrem ERGİN, Mürşide Ayşe DEMİREL

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Congenital cleft lip-jaw-palate and cleft palate in German Holstein Calves with Common Ancestry
Zafer Usta, Ottmar Distl

 

Full Text haline ulaşmak için tıklayınız.

 

2016 Yılı 13. Cilt 3. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2016 Yılı 13. Cilt 3. Sayı

Arı Poleninin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi
Sema SANDIKÇI ALTUNATMAZ , Filiz YILMAZ AKSU
Köpeklerde Humerus Başının Ostekondrozis Dissekansı
Didar AYDIN KAYA, Kemal ALTUNATMAZ, Dilek OLGUN ERDİKMEN, Defne Joan ŞADALAK, Özlem GÜZEL1, S. Erdem ACAR
Kefirin Broiler Etinin Bazı Mikrobiyolojiik ve Fizikokimyasal Özelliklerine Etkisi
Güler YENİCE, Hayrunnisa ÖZLÜ, Sevda URÇAR, Mustafa ATASEVER,

Meryem AYDEMİR ATASEVER
Kayseri Yöresindeki Sığırlardan Toplanmış Kene Türlerinde Babesia bovis ve Babesia bigemina’nın Real Time PCR Yöntemiyle Araştırılması
Tuğba MEYİLLİ, Önder DÜZLÜ, Alparslan YILDIRIM, Zuhal ÖNDER, Arif ÇİLOĞLU,

Abdullah İNCİ
Kayseri’de Satışa Sunulan Tavuk Eti ve İç Organlarında Arsenik Düzeylerinin Belirlenmesi
Yeliz YILDIRIM, Zafer GÖNÜLALAN, Nurhan ERTAŞ ONMAZ, Harun HIZLISOY,

Serhat AL1, Şebnem PAMUK

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Sığırlarda Barınak, Nakil ve İnsan-Hayvan Etkileşimi gibi Bazı Faktörlerin Hayvan Refahı Üzerine Etkileri
Gökçe ÖZDEMİR, Enes SİNGİN
Türkiye’de Köpeklere Kene Aracılığıyla Bulaşan Hastalıklar
Hümam Ömer TUNÇ, Mustafa Sinan AKTAŞ

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORTOutcomes of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) in Amyloidosis Induced End Stage Renal Failure Cat: Case Report
Murat KARABAGLI, Gamze KARABAGLI, Kürşat OZER, Yeşim TOLA, Orhan ZIYLAN,

Aydın GUREL, Ozge ERDOGAN BAMAC
Bir Kedide Kutanöz Mast Hücresi Tümörünün Terapotik Lazer Kullanılarak Tedavisi
Asiye Nur Meltem KABLAN KAL, Murat KARABAĞLI, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU, Gamze ŞEKERCİ, Funda YILDIRIM, İbrahim FIRAT , Abdülkadir UYSAL

 

Full Text haline ulaşmak için tıklayınız.

 

2016 Yılı 13. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2016 Yılı 13. Cilt 2. Sayı

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

Karbon Tetraklorür ile Oluşturulan Akut ve Kronik Karaciğer Hasarı Üzerine Biberiye Ekstraktının (Rosmarinus officinalis) Etkisi
Duygu YAMAN, Ayhan ATASEVER
Niğde İlinde Satışa Sunulan Koyun-Keçi Sütü ve Peynirlerinde Brucella melitensis ve Biyotiplerinin Araştırılması
Fulden KARADAL, Nurhan ERTAŞ ONMAZ, Cemalettin BAĞCI , Yeliz YILDIRIM,Serhat AL, Seçil ABAY
Ratlarda Pentaklorofenol Zehirlenmesinde Nar Çekirdeği Yağının Lipid Peroksidasyonu ve Biyokimyasal Parametrelere Etkileri
Zeynep Soyer Sarıca, Bilal Cem Liman
Slaughter and Carcass Characteristics of Honamlı and Honamlı x Hair (F1) Goat Male Kids Reared under Extensive Condition
Aykut Asım AKBAŞ, Mustafa SAATCI
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesinde Doğal Olarak Yakalanan ve Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Genotoksisite Yönünden İncelenmesi
Korhan ARSLAN, Fatih DUMAN, Murat KANBUR, Bilal AKYÜZ

Vancomycin Resistance of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Isolated from cattle milk
Tekin KECECI, Kadir Semih GUMUSSOY, Harun HIZLISOY

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Balık Etinin Muhafazasında Soğutma ve Dondurma Yöntemleri
Dilek Ufuk, Belgin Sarımehmetoğlu
Yenidoğan Kedi ve Köpeklerde Resusitasyon Girişimleri ve Köpeklerde Apgar Skorlama Sistemi
Nilgün GÜLTİKEN, Elvan ANADOL

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


İki Kedide Meningiom Olgusu
Ayhan ATASEVER, Görkem EKEBAŞ, Duygu YAMAN
Poor Performance Associated with Equine Gastric Ulcer in an Arabian Racehorse
Gulsah KAYA-KARASU, Peter J. HUNTINGTON, Chiristine IBEN , Ali Cesur ONMAZ

 

Full Text haline ulaşmak için tıklayınız.


 

2016 Yılı 13. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2016 Yılı 13. Cilt 1. Sayı

Denizli İli Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Holştayn Irkı Sığırların Süt Verimi ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi
Mehmet KAYA1, Hüsnü Erbay BARDAKÇIOĞLU
In vitro Effects of Chitosan on the Survival of Listeria monocytogenes
Ali GUCUKOGLU, Yeliz YILDIRIM, Göknur TERZİ GÜLEL, Murat ERDEM, Ufuk Tansel SIRELI
Buzağılarda Artritislerin Tanısında Klinik, Radyolojik, Ultrasonografik ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi
Nezihe GÖKHAN, Savaş ÖZTÜRK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Görev Yapan Veteriner Hekimlerde Mobbing (Yıldırma) Üzerine Bir Değerlendirme
Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR
Yumurtacı Bıldırcınlarda Oluşturulan Isı Stresinde Krom ve Çinkonun Bazı Kan Parametrelerine Etkileri
Meryem (GÜLTEKİN) ŞENTÜRK, Fatma UYANIK

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Bakteriyel Taksonomi ve Yeni Türlerin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
H. Dilşad AÇIKALIN, H. Kaan MÜŞTAK
Tail Docking and Ear Cropping in Ruminants: A Comparison of Welfare Aspects in the World and Turkey
Çağrı Çağlar SİNMEZ, Ali YİĞİT, İsmail ÜLGER, Aşkın YAŞAR

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


The Extrahepatic Cholestasis due to Pancreatic Tumor in a Terrier Breed Dog: Case Report
Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU, Hadi ALİHOSSEİNİ, Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU, Ahmet BAYDIN
Deniz Akvaryumunda Tutulan Palamut Balıklarında (Sarda sarda) Karma Enfeksiyon Olgusu
Tülay AKAYLI, Çiğdem ÜRKÜ

 

Full Text haline ulaşmak için tıklayınız.

 

2015 Yılı 12. Cilt 3. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2015 Yılı 12. Cilt 3. Sayısı

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

Sodyum Laktat ve Thymol’ün Aynalı Sazan Balığı (Cyprinus carpio L.)’ndan Yapılan Köftelerin Bazı Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Duyusal Nitelikleri Üzerine Etkisi
Effect of Sodium Lactate and Thymol on Some Microbiological and Sensory Attributes of Fish Patty Made from Mirror Carp Meat (Cyprinus carpio L.)

P. EROL, O. İ. İLHAK

Practice Cardiac Troponin I Kit Expressions and Concentrations of Cardiac Troponin I in Beef Cattle with Foot and Mouth Disease Şap Hastalıklı Besi Sığırlarında Pratik Kardiyak Troponin I Kit Sonuçları ve Kardiyak Troponin I Düzeyleri

H. AKIN, V. GUNES, I. KARACA BEKDIK

Identification of K232A mutant allele of DGAT1 Gene Encoding Diacylglycerol Acyltransferase Enzyme Diacylglycerol Acyltransferase Enzimini Kodlayan DGAT1 Genindeki K232A Mutant Allelinin Saptanması

H. CERIT, E. DUMEN

Kayseri’de Satışa Sunulan Kanatlı Eti Ürünlerinde Listeria spp. Varlığının Belirlenmesi Prevalence of Listeria spp. from Poultry Product Samples Sold in Kayseri

O. B. YELİKAYA, Y. YILDIRIM

Mevsim İçi Östrüsü Uyarılan Saanen Irkı Keçilerde Tek ve Çift Doz GnRH Uygulamasının Gebelik Oranı Üzerine Etkisi The Effect of Single and Double GnRH Injections on Pregnancy Rate of Saanen Goats Induced Estrus during the Breeding Season

Y. AKAR, N. KOÇ, Y. E. ATAY

Beç tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Os hyoideum’u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik İncelemeler Comparative Macro-Anatomical Investigations on Os hyoideum in Guinea Fowls (Numida meleagridis) and Turkeys (Meleagridis gallapova)

R. İLGÜN, N. KURU, Z. E. ÖZKAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Hippoterapi ve Terapide Kullanılan Atların Özellikleri Hippotheraphy and Features of Horses used in Theraphy

A. KÖSEMAN, İ. ŞEKER

Sürü Meme Sağlığı Yönetiminde Somatik Hücre Sayısının Önemi The Importance of Somatic Cell Count in Herd Udder Health Management

İ. DARBAZ, O. ERGENE
 

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

 

Bir Atta Kolik Sonrası Gözlenen Laminitis Olgusu ve Tırnak Bozuklukları Laminitis Observed Following Colic Case and Hoof Disorders in a Horse

Ü. YAVUZ

Bir Tuj Irkı Kuzuda Atresia Ani, Atresia Vulva ve Rektovaginal Fistül Anomalisi Atresia Ani, Atresia Vulva and Rectovaginal Fistula in a Tuj Breed Lamb

E. KILIÇ, V. BARAN, S. YAYLA, H. ÖZEN
 

DÜZELTME SAYFASI

 

An Evaluation of Horse Racing Revenues and Factors Affecting It At Yarışı Gelirlerinin Değerlendirilmesi ve Ona Etkili Faktörler

M. F. CAN

 

 

Full Text haline ulaşmak için tıklayınız.

2015 Yılı 12. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2015 Yılı 12. Cilt 2. Sayısı

Comparison of Air and Water Chilling Effects on the Microbiological Quality of Broiler Carcasses
Hava ve Su ile Soğutmanın Broiler Karkaslarında Mikrobiyolojik Kalite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

S. ŞAHİN, T. H. ÇELİK
Kayseri Şehir Merkezinde Kasap ve Marketlerde Satışa Sunulan Sığır Etlerinde PCR Yöntemi ile Cinsiyet Tayini
Determination of Gender by using PCR Method on Cattle Meats Sold in Butcher’s and Markets in Kayseri City Center

K. ARSLAN, B. AKYÜZ, E. G. İLGAR
Broiler Karkaslarından İzole Edilen Campylobacter jejuni İzolatlarının Makrolid, Kinolon ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Durumu
The Resistance State of Campylobacter jejuni Isolated from Broiler Carcasses Against to Macrolide, Quinolone and Tetracycline Groups of Antibiotics

H. HIZLISOY, H. KILIÇ
Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması
Detection of Staphylococcus aureus and Their Enterotoxins in Poultry Meats Consumed in Kayseri

H. KAYA, N. ERTAŞ ONMAZ, Z. GÖNÜLALAN, S. AL
Tavşanlarda Bazı Antiglokomatöz İlaçların Göz İçi Basıncı Üzerine Etkileri
Effects of Some Topical Antiglaucomatous Drugs on Intraocular Pressure in Rabbits

Z. DOĞAN, M. KİBAR
Sığırlarda Şap Hastalığının Klinik Seyri Sırasında Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması
Investigation of Some Biochemical Parameters During the Clinical Course in Cattle with Foot and Mouth Disease

K. BOZUKLUHAN, O. MERHAN, M. ÖĞÜN, Ş. KIZILTEPE, R. AKPINAR
Hadislerde Hayvanları Koruma ve Gönenci (Refahı) Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment on Protection of Animal and Animal Welfare in Hadiths

Ç. Ç. SİNMEZ, M. K. ARICAN, A. YAŞAR
An Evaluation of Horse Racing Revenues and Factors Affecting It
At Yarışı Gelirlerinin Değerlendirilmesi ve Ona Etkili Faktörler

M. F. CAN

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLESTaban Yastığı mı Çatal-Ökçe Yastığı mı?
Sole Cushion or Digital Cushion?

C. İZCİ, E. GÖKŞAHİN, M. EROL

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORTGeniş Torakolumbal Yaranın Punch Greft Uygulaması ile Sağaltımı
Large Thoracolumbal Wound Treatment with Punch Graft

Ç. GÜLTEKİN, B. KOÇ
Bir Güvercin Sürüsünde Aspergillus fumigatus Enfeksiyonu
Aspergillus fumigatus Infection in a Pigeon Flock

Ö. ASLAN, D. YAMAN, İ. KARACA BEKDİK, S. ABAY, G. EKEBAŞ

 

2015 Yılı 12. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2015 Yılı 12. Cilt 1. Sayı

Tissue Concentrations of Sulphaquinoxaline in Healthy and Eimeria tenella Infected Chickens Sağlıklı ve Koksidiyozlu Etlik Piliçlerde Sülfakinoksalin’in Doku Yoğunlukları
F. ŞAHİNDOKUYUCU KOCASARI, A. BİLGİLİ
The Effects of Grape Seed on Lipid Peroxidation and Haematological Parameters in Broiler Administered Ionophore Antibiotics
İyonofor Antibiyotiklerler Verilen Etçi Piliçlerde Üzüm Çekirdeğinin Lipid Peroksidasyon ve Hematolojik Parametreler Üzerine Etkiler
i
M. KARABACAK, B.C. LİMAN
Kayseri Yöresinde Tüketime Sunulan Manda Yoğurtlarında Aflatoksin M1 Düzeyinin Belirlenmesi
Determination of Aflatoxin M1 Level in Water Buffalo Yoghurt Consumed in Kayseri Region

O. KAYAALP, N. ERTAŞ, S. AL
Bolu İlinde Bulunan Ticari ve Damızlık Broiler İşletmelerinde Antibakteriyel İlaçlar için Farmakovijilans Taraması
Pharmacovigilance Screening for Antibacterial Drugs in Commercial and Breeding Broiler Enterprises in Bolu Province

H. EKİCİ, A. DAKMAN, S. EKİCİ, M. ÇOŞAR, M. GÜLEÇ
The Prevalence of BLAD and Comparison of Some Production Parameters in Carrier and Non-Carrier Holstein Cows in Kayseri Province
Kayseri İlinde BLAD Prevalansı ile Taşıyıcı ve Taşıyıcı Olmayan Holştayn İneklerinde Bazı Üretim Parametrelerinin Karşılaştırılması

B. AKYÜZ, S. SARIÖZKAN, D. BAYRAM
The Effects of Grape Seed on Some Biochemical Parameters in Ionophore Antibiotics Treated Broiler
İyonofor Antibiyotikler Verilen Etçi Piliçlerde Üzüm Çekirdeğinin Bazı
Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri

M. KARABACAK, M. ÇINAR, G. ERASLAN, M. KANBUR, B.C. LİMAN, A. AKÇAY

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Hayvan Hastalıkları Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Değer Zinciri Analizi
A New Perspective on Animal Disease Management: Value Chain Analysis

B. ŞENTÜRK
Homeopatinin Temel Prensipleri ve Veteriner Hekimlikte Kullanımı
Principles of Homeopathy and Applications in Veterinary Practice

D. PEKMEZCİ, N. GÜLTİKEN

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Bir Kedide Omuz Bölgesindeki Osteosarkom Olgusunun Histopatolojik Değerlendirilmesi
Histopathological Evaluation of Osteosarcoma of the Shoulder Region in a Cat

A. ATASEVER, G. ATALAN, D. YAMAN, M. KİBAR
Reconstruction of Lower Eyelid of Two Cats with Full Thickness Tissue Loss by Using Transposition Flap Technique
Alt Göz Kapağında Tam Kalınlıklı Doku Kaybı Olan İki Kedide Bölgenin

Transpozisyon Flep Tekniği ile Onarımı O.O. ŞENEL, İ. ERGİN, B. KOÇ

2014 Yılı 11. Cilt 3. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2014 Yılı Cilt.11 Sayı 3

Detection of Clostridium perfringens Contamination in Retail Minced Beef and Poultry Meat Retailed in Afyon
Afyon’da Satışa Sunulan Sığır ve Tavuk Kıymalarında Clostridium perfringens Kontaminasyon Düzeylerinin Belirlenmesi

Ş. PAMUK, G. ÇELİKELOĞLU
Sütçü İneklerde Subklinik Mastitisin Tedavisinde Aloe vera Kullanımının Etkinliği
The Effectiviness of the Aloe vera Therapy for the Treatment of Subclinical Mastitis in Dairy Cows

H. ORAL, A. ÇOLAK, B. POLAT, M. CENGİZ, S. CENGİZ, A. BAŞTAN, S. KAYA
Slime Positivity and Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Various Animal Clinical Samples
Çeşitli Hayvansal Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Slaym Pozitifliği ve Antibiyotik Direnci

E. ªEKER, N. ÜNAL
Clinical Evaluation of Intramuscular and Intraosseous Xylazine-Ketamine Anesthesia in Quails (Coturnix coturnix japonica)
Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix Japonica) İntramusküler ve İntraosseöz Xylazine-Ketamine Anestezisinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi

A. KAMİLOĞLU, S. YAYLA, N. KAMİLOĞLU, İ.ÖZAYDIN, B. KURT
Sütçü İneklerde Klasik Ovulasyon Senkronizasyonu Protokolünde Progesteron ve Östrojen Uygulamalarının Gebelik Oranlarına Etkisi
The Effect of Progesterone and Estrogen Applications in Classical Ovulation Synchronization Protocol on Pregnancy Rates in Dairy Cows

S.S. KARYAĞDI, Ö.O. DEMİRAL, M. ABAY
Sütçü İneklerde Select-synch Protokolünde Uzun ve Kısa Etkili GnRH Analoglarının Dölverimi Üzerine Etkisi
The Effect of Long and Short Acting GnRH Analogues Applications on Fertility in Select-synch Protocol Applied Dairy Cows

F. İPEK, Ö.O. DEMİRAL, M. ABAY

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Caterpillar-Borne Abortions in Pregnant Mares and Camels
Gebe Kısrak ve Develerde Tırtıl-Kaynaklı Abortlar

A. INCI, A. YILDIRIM, O. DUZLU
Türkiye’deki Progeny Test Çalışmalarına Genel Bir Bakış
An Overview Progeny Test Studies in Turkey

M.B. TIRPAN, N. TEKİN
Dişi Köpeklerde GnRH Agonistlerinin Reprodüktif Kullanımı
Reproductive Use of GnRH Agonist in Bitches

A. GÜNAY
Ruminantların Gastro-intestinal Nematodlarında Anthelmentik Dirençliliği
Anthelmintic Resistance in Gastro-Intestinal Nematodes of Ruminants

M. KÖSE

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Hepatocellular Carcinoma in a Dog
Bir Köpekte Hepatosellüler Karsinom

Z.K. SARITAŞ, M.F. BOZKURT, M. KORKMAZ, F.D. BAŞER, T. CİVELEK

 

Full Text haline ulaşmak için tıklayınız.

 

2014 Yılı 11. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2014 Yılı Cilt.11 Sayı 2

Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Haptoglobin Düzeylerinin Araştırılması
The Investigation of Haptoglobin Levels at the Prepartum and Postpartum Period in Sheep

İ.ÜNAL, V. GÜNEŞ, E. ORUÇ
Şanlıurfa da Safkan Arap Atlarında Döl Verimini Etkileyen Önemli Aerobik Bakteriyel ve Mikotik Etkenlerin Araştırılması
Evaluation of the Aerobic Bacterial and Fungal Agents Affecting the Fertility of Thoroughbred Arabian Horses in Sanliurfa Province, Turkey

O. Y. TEL, Ö. KORKMAZ, B. EMRE, O. KESKİN
Merkeplerde (Equus asinus) Vena portae nın Oluşumu Üzerine Makroanatomik Bir Araştırma
A Macroanatomical Study on the Existence of Portal Vein in Donkeys (Equus asinus)

Y. DEMİRASLAN, K. ASLAN, İ. GÜRBÜZ
Deneysel Olarak Oluşturulan Kontrast Madde Nefropatisinde Arginaz, Kreatinin ve Üre Üzerine Kalpain İnhibisyonunun Etkisi
Effects of Calpain Inhibition on Arginase, Creatinine and Urea in Experimental Contrast Medium- Induced Nephropathy

M. ÖZÇELİK, M. ERİŞİR, O. GÜLER, K. E. ÖZTOP
Bafra (Sakız x Karayaka G1) Kuzularında Et Kalitesinin Değerlendirilmesinde Alternatif bir Yaklaşım: Temel Bileşenler Analizi
An Alternative Approach for Determination of Bafra (Chios x Karayaka G1) Lambs Meat Quality: Principal Components Analysis

A. AKÇAY, A. YAKAN, N. ÜNAL
Bakteriyel Pnömonili Besi Sığırlarında Oluşan Serbest Radikal Hasarının Antioksidan Aktivite ve Bazı Mineral Maddeler Üzerine Etkisi
The Effect of Free Radical Damage Formed in Beef Cattle With Bacterial Pneumoia on Antioxidant Activity and Some Minerals

M. ÖZÇELİK, M. İSSİ, Y. GÜL, O. GÜLER, H. ŞİMŞEK, N. ÖZDEMİR, A. KILIÇ

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLESThree Emerging Vector-Borne Diseases in Turkey
Türkiye’de Yeni Ortaya Çıkmış Vektör-Kaynaklı Üç Hastalık

A. INCI, A. YILDIRIM, O. DUZLU
Pregnancy Diagnosis in Goats By Ultrasonography
Keçilerde Ultrasonografi ile Gebelik Teşhisi

S. Ö. ENGİNLER, K. GÜRBULAK
Köpek ve Kedilerde Cerrahi Yara Enfeksiyonu ve Profilaktik Antibiyotik Kullanımı
Surgical Wound Infection and Prophylactic Antibiotic Use in Dogs and Cats

M. KORKMAZ, Z. K. SARITAŞ
Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçların Kedi ve Köpeklerde Etkili ve Güvenli Kullanımı
The Effective and Safe use of Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs in Dogs and Cats

Ü. KARADEMİR, M. BOYACIOĞLU

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORTBir Kedide Primer Akciğer Tümörüne Bağlı Nörolojik Paraneoplastik Sendrom Olgusu
A Case of Neurologic Paraneoplastic Syndrome in a Cat Due to Primary Lung Tumor

D. AYDIN, A. DEMİRUTKU, D. O. ERDİKMEN, E. ERAVCI, Y. DEVECİOĞLU

 

Full Text haline ulaşmak için tıklayınız.

 

2014 Yılı 11. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2014 Yılı Cilt.11 Sayı 1

Kanatlılardan Escherichia coli O157 İzolasyonu Üzerine Çalışmalar
The Studies on Isolation of Escherichia coli O157 from Poultry

S. ABAY, F. AYDIN, N. ERTAŞ, H. HIZLISOY, S. ERDOĞDU, Z. GÖNÜLALAN
Halk Elinde Yetiştirilen Holştayn, Doğu Anadolu Kırmızısı ve Yerli Kara Sığır Irklarında Diacylglycerol O-Acyltransferase 1 (DGAT1) Gen Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi
Detection of Diacyglycerol O-Acyltransferase1 (DGAT1) Gene Polymorphism with PCR-RFLP Method in East Anatolion Red and Native Black Cattle Breeds at Villages

O. BAL, B. AKYÜZ
Evaluation of Major Cattle Breeds in Turkey for Slaughter and Carcass Traits Using MANOVA and Multidimensional Scaling Technique
Türkiye’deki Başlıca Sığır Irklarının Kesim ve Karkas Özelliklerinin MANOVA ve Çok Boyutlu Ölçüm Tekniği Kullanılarak Değerlendirilmesi

S. H. KIZIL, M. AYDOĞAN
Kayseri Folklorunda Hayvanlar İle İlgili İnanışlar Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment of Beliefs on Animals in Kayseri Folklore

R. ÖZEN, E. YÜKSEL
Koyunlarda Phlorizinin Serum Lipid Profili ve Oksidatif Stress Parametreleri Üzerine Etkisi
The Effects of Phlorizin on Serum Lipid Profile and Oxidative Stress Parameters in Sheep

İ. KARACA BEKDİK, A. C. ONMAZ
Sezon İçi ve Sezon Dışında Koç Spermasının Dondurulmasında Antioksidanların Etkisi
Effect of Antioxidants on Cryopreservation of Ram Semen in and out of Breeding Season

A.D. ÖMÜR, K. ÇOYAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Propolis ve Fenolik Asitlerin Ruminant Beslemede Kullanımı
Use of Propolis and Phenolic Acids in Ruminant Nutrition

K. KARA, B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ, F. KARAKAŞ OĞUZ
Selenyum ve Ruminantlarda Kullanımı
Selenium and its Supplementation in Ruminants

O. KÜÇÜK
Sığırlarda Nakil Firesi ve Etkili Faktörler
Transport Shrink and Factors Effective on Transport Shrink in Cattle

B. TEKE
Nitrik Oksitin Hayvanlarda Beslenme Davranışı ve Bağırsak Motilitesi Üzerine Etkisi
Effect of Nitric Oxide on Feeding Behaviour and Intestinal Motility in Animals

T. BÜLBÜL

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Bir Atta Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı İkinci Falanks Kırığının Tanı ve Sağaltımı
Diagnosis and Treatment of a Fractured Phalanx Media in a Horse Caused by a Gunshot Wound

E. KILIÇ, S. YAYLA, C. Ş. ERMUTLU

 

Full Text haline ulaşmak için tıklayınız.

2013 Yılı 10. Cilt 3. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2013 Yılı 10. Cilt 3. Sayı

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

Sodyum Laktat ve Thymol’ün Aynalı Sazan Balığı (Cyprinus carpio L.)’ndan Yapılan Köftelerin Bazı Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Duyusal Nitelikleri Üzerine Etkisi
Effect of Sodium Lactate and Thymol on Some Microbiological and Sensory Attributes of Fish Patty Made from Mirror Carp Meat (Cyprinus carpio L.)

P. EROL, O. İ. İLHAK
Practice Cardiac Troponin I Kit Expressions and Concentrations of Cardiac Troponin I in Beef Cattle with Foot and Mouth Disease
Şap Hastalıklı Besi Sığırlarında Pratik Kardiyak Troponin I Kit Sonuçları ve Kardiyak Troponin I Düzeyleri

H. AKIN, V. GUNES, I. KARACA BEKDIK
Identification of K232A mutant allele of DGAT1 Gene Encoding Diacylglycerol Acyltransferase Enzyme
Diacylglycerol Acyltransferase Enzimini Kodlayan DGAT1 Genindeki K232A Mutant Allelinin Saptanması

H. CERIT, E. DUMEN
Kayseri’de Satışa Sunulan Kanatlı Eti Ürünlerinde Listeria spp. Varlığının Belirlenmesi
Prevalence of Listeria spp. from Poultry Product Samples Sold in Kayseri

O. B. YELİKAYA, Y. YILDIRIM
Mevsim İçi Östrüsü Uyarılan Saanen Irkı Keçilerde Tek ve Çift Doz GnRH Uygulamasının Gebelik Oranı Üzerine Etkisi
The Effect of Single and Double GnRH Injections on Pregnancy Rate of Saanen Goats Induced Estrus during the Breeding Season

Y. AKAR, N. KOÇ, Y. E. ATAY
Beç tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Os hyoideum’u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik İncelemeler
Comparative Macro-Anatomical Investigations on Os hyoideum in Guinea Fowls (Numida meleagridis) and Turkeys (Meleagridis gallapova)

R. İLGÜN, N. KURU, Z. E. ÖZKAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Hippoterapi ve Terapide Kullanılan Atların Özellikleri
Hippotheraphy and Features of Horses used in Theraphy

A. KÖSEMAN, İ. ŞEKER
Sürü Meme Sağlığı Yönetiminde Somatik Hücre Sayısının Önemi
The Importance of Somatic Cell Count in Herd Udder Health Management

İ. DARBAZ, O. ERGENE

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Bir Atta Kolik Sonrası Gözlenen Laminitis Olgusu ve Tırnak Bozuklukları
Laminitis Observed Following Colic Case and Hoof Disorders in a Horse

Ü. YAVUZ
Bir Tuj Irkı Kuzuda Atresia Ani, Atresia Vulva ve Rektovaginal Fistül Anomalisi
Atresia Ani, Atresia Vulva and Rectovaginal Fistula in a Tuj Breed Lamb
E. KILIÇ, V. BARAN, S. YAYLA, H. ÖZEN

DÜZELTME SAYFASI

An Evaluation of Horse Racing Revenues and Factors Affecting It
At Yarışı Gelirlerinin Değerlendirilmesi ve Ona Etkili Faktörler
M. F. CAN

2013 Yılı 10. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2013 Yılı Cilt.10 Sayı 2

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

Tavşanlarda Borik Asidin Kan Kimyasına Etkisi
The Effect of Boric Acid on Blood Chemistry in Rabbits

P. YİĞİT, M. EREN, Z.S. SARICA, M. ŞENTÜRK
Farklı Dönemlerdeki İn Vivo Üretilmiş Sığır Embriyolarında Cinsiyetin Dağılımının Belirlenmesi ve Cinsiyetin Bu Dağılıma Etkisinin Araştırılması
Investigation of Sex Distribution and the Effect of Sex to This Distribution on In Vivo Produced Bovine Embryos at Different Stages

T. KARAŞAHİN, M. SATILMIŞ, S.H. KIZIL, N. AKYOL
Doğal Theileriozisli Sığırlarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Bazı Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler
Some Clinical, Haematological and Biochemical Parameters Before and After Treatment of Cattle Naturally Infected with Theileria

C. ÖZKAN, Y. AKGÜL, N. ALTUĞ, A. KAYA, N. YÜKSEK, İ. KELEŞ, Z.T. AĞAOĞLU, F. YUR
Investigation of Bovine Viral Diarrhoea Virus in Dairy Cattle Premises Where Aborts Occur
Abort Olgularının Görüldüğü Süt Sığırı İşletmelerinde Bovine Viral Diyare Virusun Araştırılması

M. GÜRÇAY, M. İSSİ, Y. GÜL

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLESRuminantlarda Koruyucu Hekimlik: II. Endoparaziter Kontrol
Preventive Medicine in Ruminants: II. Endoparasitic Control

N. ALTUĞ, R. ÖZDEMİR, M. YAMAN
Tavuklarda TAP ve Tapasin Genleri
TAP and Tapasin Genes in Chickens

Ö.F. LENGER
Süt İneklerinin Beslenmesinde Nişastanın Önemi ve Düşük Nişastalı Rasyonlarla Besleme Stratejileri
Importance of Starch in Dairy Nutrition and Strategies for Feeding Low Starch Diets

M. USTA, P. SAÇAKLI
Sığırlarda Kopya Sayısı Değişimleri (KSD) ve KSD Belirlemede Kullanılan Yöntemler
Copy Number Variation (CNV) in Cattle and Methods Used for CNV Determination
N. BİLGEN, O. ERTUĞRUL

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORTSistemik Yangısal Cevap Sendromu Bulunan Pyometralı Bir Köpekte Periton Diyalizi Uygulaması
Administration of Peritoneal Dialysis in Pyometra Case with Systemic Inflammatory Response Syndrome in a Dog

E. KOLDAŞ, N. GÜLTİKEN, M.E. KÖSE, M.Ö. KARAYİĞİT

2013 Yılı 10. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2013 Yılı Cilt.10 Sayı 1

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

Tüketime Hazır Bazı Et Yemeklerinin Mikrobiyolojik Kaliteleri
Microbiological Quality of Some Ready to Eat Meat Dishes

H. YALÇIN, Ö.P. CAN
Boğa ve Alabalık Seminal Plazmasının Koç Spermasının Dondurulması Üzerine Etkisi
The Effect of Bull and Trout Seminal Plasma on Ram Semen Cryopreservation

S. ALÇAY, M.K. SOYLU, B. ÜSTÜNER
Kayseri Bölgesi Kuyu Sularındaki Nitrat ve Nitrit Düzeyleri
Water Nitrate and Nitrite Levels of Kayseri

N. ERTAŞ, Z. GÖNÜLALAN, Y. YILDIRIM, S. AL, F. KARADAL
İneklerde Reprodüktif Sürü İdaresi Programı Kapsamında Postpartum Dönemin İzlenmesi ve Fertiliteye Katkısı
Investigation of Postpartum Period as a Part of Herd Management Program and Its Efficiency on Fertility in Cows

C. GÜN, D. KAYA, A.R. AĞAOĞLU, S.S. AY, İ. KÜÇÜKASLAN, S. ASLAN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Ruminantlarda Koruyucu Hekimlik: I. Aşı Uygulamaları
Preventive Medicine in Ruminants: I. Vaccination Program

N. ALTUĞ, R. ÖZDEMİR, Z. CANTEKİN
Hayvansal Gıdalarda Escherichia coli O157:H7’nin Önemi
Importance of Escherichia coli O157:H7 in Food of Animal Origin

N. ERTAŞ, Y. YILDIRIM, F. KARADAL, S. AL
Genetik Bağlantı Analizi ve Uygulama Alanları
Genetic Linkage Analysis and Applications

Y. ÖZŞENSOY, E. KURAR
Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçların Yeni Kullanım Seçenekleri
New Usage Options of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs

M. SATILMIŞ, A. BİLGİLİ

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Erken Embriyonik Ölüm Riski Olan Bir İngiliz Kısrağında Hydroxyprogesterone Caproate ile Gebeliğin Korunması
Maintaining Pregnancy of a Thoroughbred Mare with Early Embryonic Loss Risk by using Hydroxyprogesteron Caproate

T. BEKYÜREK, E. CANOOĞLU, O. DEMİRAL, M. ÜN, M. ABAY

içerik buraya

2012 Yılı 9. Cilt 3. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

2012 Yılı Cilt.9 Sayı 3

Erzincan İli Tulum Peynirlerinden Listeria spp. İzolasyonu ve İdentifikasyonu
Isolation and Identification of Listeria spp. from Tulum Cheese of Erzincan City

M.G. AZAK, H. KILIÇ, H. HIZLISOY, S. ABAY
Keklikte Farinks ve Larinks’in Morfolojik Yapısı ve Bezlerinin Histokimyasal Özellikleri
Morphological Structure of Pharynx and Larynx and Histochemical Features of its Glands in the Partridge

H. SAĞSÖZ, S. ERDOĞAN, M.E. AKBALIK, B.G. SARUHAN
Hayvancılık İşletmelerinin Veteriner Hekimlik Hizmetlerinden Beklentileri: Kars İli Örneği
The Expectation of Livestock Farms from Veterinary Services: Example of Kars Province

P. DEMİR, C. AYVAZOĞLU
Farklı Tüy Dökümü Yöntemlerinin ve Tüy Dökümü Sonrası Karma Yeme Üzüm Posası Katılmasının Performans, Yumurta Kalitesi ve Yumurta Lipid Peroksidasyonuna Etkisi
The Effects of Different Molting Methods and Supplementation of Grape Pomace to the Diet of Molted Hens on Postmolt Performance, Egg Quality and Peroxidation of Egg Lipids

K. KARA, B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ
Mineral Composition of Uroliths in Cattle in the Region of Kayseri
Effect of Season Upon the Embryo Quality in Donor Cows Kayseri Bölgesi Sığırlarında Ürolitlerin Mineral Kompozisyonu

A.C. ONMAZ, H. ALBASAN, J.P. LULICH, C.A. OSBORNE, V. GUNES, A.A. SANCAK

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Balın Kalite Nitelikleri, Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi
The Quality Parameters and Nutritional and Health Effect of Honey

F. KARADAL,Y. YILDIRIM
Kraniyal Sinirler ve Klinik Muayenesi
Cranial Nerves and Clinical Examination E. ERAVCI, A. DEMİRUTKU, Z. MUTLU, Y.
DEVECİOĞLU, M. AKTAŞ
Mastitisli Hayvanlardan İzole Edilen Stafilokokların Antibiyotik Direnci ve Hayvanlarda Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus
Antibiotic Resistance of Staphylococci Isolated from Animals with Mastitis and Methicillin Resistant Staphylococcus aureus in Animals

N. ÜNAL

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Rearing of an Orphan Foal
Anasız Bir Tayın Yetiştirilmesi

A. YAKAN, A. AKÇAY, S. DURMAZ

2012 Yılı 9. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2012 Yılı Cilt.9 Sayı 2

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

Eber Gölü (Afyonkarahisar) Turna Balıklarında (Esox lucius) Argulus foliaceus Enfestasyonu
Argulus foliaceus Infestation of Pike (Esox lucius) in Lake Eber (Afyonkarahisar)

M.O. ÖZTÜRK
Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis’in Real Time PCR ve Nested PCR Yöntemleri ile Saptanması
Detection of Cryptosporidiosis in Diarrhoeic Neonatal Calves in Nevşehir District by Real Time PCR and Nested PCR Techniques

A.T. ŞİMŞEK, A. İNCİ, A. YILDIRIM, A. ÇİLOĞLU, Z. BİŞKİN, Ö.DÜZLÜ
Vücut Kondisyon Skorunun Süt Kompozisyonuna Olan Etkisi
The Effect of Body Condition Score on Milk Composition

T. AYAŞAN, E. YAZGAN, A. ASARKAYA
Some Physical and Chemical Properties of Different Fruit Pulp Silages
M.Y. YALÇINKAYA, E. BAYTOK, M.A. YÖRÜK
Etçi Piliçlerde Cinsiyetin ve Protein Kısıtlamasının Abdominal Yağ Birikimi Üzerine Etkisinin Kovaryans Analizi ile İncelenmesi
Investigation of the Effect of Sex and Protein Restriction on Abdominal Fat Deposition by the Analysis of Covariance in Broilers

A. AKÇAY, M. UĞURLU, A. YAKAN, F. ATASOY

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Sığır Theileriosis’inde Metastaz
Metastasis in Bovine Theileriosis

A. İNCİ, A. YAVUZ, A. YILDIRIM, Ö. DÜZLÜ, Z. BİŞKİN
Atlarda Sancı: Cerrahi veya İlaç ile Sağaltım Ölçütleri
Colic in the Horse: Criteria to Operate or Medical Therapy

A.C. ONMAZ, R. VAN DEN HOVEN
Termografi ve Veteriner Hekimliğinde Kullanımı
Thermography and Applications in Veterinary Medicine

A. ALAN
Kedi ve Köpeklerde Ancylostomatidosis
Ancylostomatidosis in Dogs and Cats

R. ADANIR, O. KÖSE

2012 Yılı 9. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2012 Yılı Cilt.9 Sayı 1

Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Seçilen İllerde Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Retensiyo Sekundinarum İnsidensi ve Oluşturduğu Finansal Kayıplar
Incidence and Financial Losses Due to Retentio Secundinarum in Dairy Herds Selected Provinces in Different Regions of Turkey

C. YALÇIN, S. SARIÖZKAN, A.Ş. YILDIZ, A. GÜNLÜ
Kayseri Civarında Yetiştirilen Holştayn İneklerde Kalıtsal Faktör XI Yetmezliği Geninin Allel Frekansının Belirlenmesi
Detection of Allele Frequency of Hereditary Factor XI Deficiency Gene in Holstein Cows Reared in Kayseri Vicinity

G. YAŞAR, B. AKYÜZ
Balb-c Deney Farelerinde Böbreklerin Anatomisi ve Arterial Vaskularizasyonu
Anatomy and Arterial Vascularization of the Kidneys in Balb-c Mice

A. ALAN, İ.H. NUR, A. DÜZLER
Akkaraman Irkı Koyunlarda Flushing Uygulamasının Dölverimi Özelliklerine Etkisi
Effect of Flushing Application on Fertility in Akkaraman Sheep

K. DEMİRAL, K.M. İŞCAN

KISA BİLDİRİ / SHORT COMMUNICATION

Kısraklarda Östrusun Uyarılmasında PRID Kullanımı
The Use of PRID in Oestrus Induction in Mares

T. BEKYÜREK, E. CANOĞLU, O. DEMİRAL, M. ÜN, M. ABAY

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Deniz Memelilerinde Morbillivirus Enfeksiyonları
Morbillivirus Infections in Marine Mammals

A. GENÇAY
Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Doğum Localarının Önemi
Importance of Calving Pens in Dairy Herd Management

Ö. KORKMAZ AĞAOĞLU, A. R. AĞAOĞLU
Helicobacter pylori : Yeni Bir Gıda Patojeni mi?
Helicobacter pylori: Is it a New Emerging Food-Borne Pathogen?

A. GÜNER, N. TELLİ
Embriyonik Kök Hücreler
Embryonic Stem Cells

T. KARAŞAHİN

2011 Yılı 8. Cilt 3. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

2011 Yılı Cilt.8 Sayı 3


Japon Bıldırcınında Aorta Descendens’in Seyri ve Dalları Üzerine Makro-Anatomik Bir Çalışma

 

A Macroanatomical Study on Ramification and Course of Aorta Descendens in Japanese Quail
A. DÜZLER, İ. H. NUR, A. ALAN
Pyometralı Köpeklerde Bazı Kan Parametrelerinin Optimal Pozitiflik Eşiğinin Özgün Oranlar ve ROC (Receiver Operating Characteristic) Eğrisi Yöntemi ile Belirlenmesi
Determination of Optimal Cut-Off Points of Some Blood Parameters in the Bitches with Pyometra by Likelihood Ratios and ROC (Receiver Operating Characteristic) Curve Method

A. AKÇAY, A. DEMİREL
Sığırlarda Swim-Up Yöntemi ile Sperma Separasyonunun Embriyo Cinsiyet Oranına Etkisi
Effects of Sperm Separation by Swim-Up Method on Bovine Embryo Sex Ratio

B. AKYÜZ, Ö. O. DEMİRAL, M. ABAY, B. ÜSTÜNER
Farklı Yerleşim Sıklığında Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonica) Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Rasyona Katılan Arı Poleninin Etkileri
The Effects of Dietary Bee Pollen on Performance and Some Blood Parameters in Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Breeding under Different Stocking Densities

İ. SEVEN, P. TATLI SEVEN, A. SUR ASLAN, N. YILDIZ
Donör İneklerde Mevsimin Embriyo Kalitesi Üzerine Etkisi
Effect of Season Upon the Embryo Quality in Donor Cows

T. AYAŞAN, H. HIZLI, K. GÖK, N. KILIÇALP, U. KARA, A. ÇAMLIDAĞ, E. KARAKOZAK, H. MUTLU, S. ÇOBAN, M. S. SEĞMENOĞLU

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Mikrosatellit Belirteçleri ile Darboğaz (Bottleneck) Testi
Bottleneck Test with Microsatellite Markers

Ö. KORKMAZ AĞAOĞLU, O. ERTUĞRUL
Soya Silajı ve Hayvan Beslemede Kullanımı
Soybean Silage and Usage of Animal Nutrition

T. AYAŞAN
Pyometralı Köpeklerde Tanı Yöntemleri
Diagnostic Methods in Bitch with Pyometra

M. A. DEMİREL

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Bir Wistar Rat’da A.renalis’in Değişik Dallanması
The Branches Variation of the Renal Artery in a Wistar Rat

İ. H. NUR, A. YOLDAŞ

 

2011 Yılı 8. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2011 Yılı Cilt.8 Sayı 2

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

 

Kayseri Bölgesinde Yetiştirilen Holştayn Sığırlarında Kompleks Vertebral Malformasyon Hastalığı Geninin Allel Frekansının Belirlenmesi
Determination of the Frequency of the Allele in the Gene Causing the Complex Vertebral Malformation in the Holstein Cows in the Kayseri Region

G. N. KULAKLI, B. AKYÜZ
Sığır Papillomatozis’inde Lipid Peroksidasyon Düzeyi ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri
Lipid Peroxidation Level and Antioxidant Enzyme Activities in Bovine Papillomatosis

Ö. ASLAN, Ş. SARAÇ
Kırıkkale’de Belirlenen Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Antibiyotik Direnç Durumu
Agent Isolation and Antibiotic Resistance in Dairy Cows with Subclinical Mastitis in Kırıkkale

H. C. MACUN, İ. PİR YAĞCI, N. ÜNAL, H. KALENDER, F. SAKARYA, M. YILDIRIM
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Kuruluşu ve Gelişim Süreci
The Establishment and Development Process of Erciyes University Faculty of Veterinary Medicine

R. ÖZEN, E. YÜKSEL
Toklularda Karayolu ile Taşımanın Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
The Effect of Road Transport on Some Haematological and Biochemical Parameters in Yearling Lambs

E. ÇETİN, N. ÇETİN, O. KÜÇÜK
Kayseri’de Satışa Sunulan Peynir Örneklerinde Listeria monocytogenes Varlığının Klasik Kültür Yöntemi ile Belirlenmesi
Detection of Listeria monocytogenes in Cheese Samples Retailed in Kayseri by Classical Cultural Technique

E. KUM, Y. YILDIRIM, N. ERTAŞ

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLESEvcil Hayvanlarda Aspergillus spp. Kaynaklı Enfeksiyonlar ve Teşhisinde Kullanılan Galaktomannan Antijenleri
Infections Originated from Aspergillus spp. in Domestic Animals and Galactomannan Antigens Used in its Diagnosis

H. HIZLISOY, H. KILIÇ
İneklerde Embriyonik Yaşamın Desteklenmesine Yönelik Hormonal Girişimler
The Hormonal Approaches to Improve Embryonic Survival in Cows

O. ERGENE
Kedi ve Köpeklerde Paraneoplastik Sendromlar
Paraneoplastic Syndromes in Cats and Dogs

D. AYDIN, D. O. ERDİKMEN, S. ÜLGEN, A. DEMİRUTKU, D. DURMUŞ

2011 Yılı 8. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2011 Yılı Cilt.8 Sayı 1

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

 

Ovsynch Protokolünün İnek ve Düvelerin Gebelik Oranı Üzerine Etkisi
Effect of Ovsynch Protocol on Pregnancy Rate in Heifers and Cows

U. KARA, T. AYAŞAN, H. HIZLI, K. GÖK
Nevşehir İli’nde Veteriner Klinik İşletmelerinin Teknik ve Mali Yapıları ile İşletmecilik Sorunlarının Araştırılması
Investigation of Technical and Financial Structure and Management Problems of Veterinary Clinic Enterprises in Nevşehir Province

A. İ. ERDOĞAN, S. SARIÖZKAN
A Comparison of Diagnosis of Early Pregnancy in Dairy Cows Via Transrectal and Transvaginal Ultrasound Scaning
Sütçü İneklerde Gebeliğin Erken Tanısında, Transrektal ve Transvaginal Ultrason Muayenesinin Karşılaştırılması

Ö. ALTUN, K. GÜRBULAK
The Effect of Different Dilution Rates of Angora Buck Semen Frozen with Bioxcell® Extender on the Post-thaw Quality
Bioxcell® Sulandırıcısıyla Dondurulan Ankara Teke Spermasının Çözüm Sonrası Kalitesi Üzerine Farklı Sulandırma Oranlarının Etkisi

A. DAŞKIN, R. KULAKSIZ, E. AKÇAY, H. EROL
Kars Yöresinde Küçük Aile İşletmelerindeki Koyunlarda Küçük Ruminant Lentivirus Varlığının Araştırılması
The Investigation of Presence of Small Ruminant Lentivirus in Sheep Belongs to Public in Kars Region

Y. YILDIRIM, V. YILMAZ, D. MUZ, T. Ç. OĞUZOĞLU

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLESMemeli Reprodüktif Dokuları, Gamet Hücreleri ve Embriyolarında Apoptozis
Apoptosis in Mammalian Reproductive Tissues, Gamete Cells, and Embryos

A. KOÇYİĞİT, M. ÇEVİK
Parazitolojide Teşhis Amaçlı Kullanılan Moleküler Biyolojik Teknikler
Molecular Biological Techniques used for Diagnosis in Parasitology

Z. BİŞKİN, A. YILDIRIM, A. İNCİ, Ö. DÜZLÜ
Hayvanlarda Beta-endorfinin Üreme Sistemi ile İlişkisi
Interaction of Beta-endorphin with Reproductive System in Animals

P. P. AKALIN, N. BAŞPINAR, M. N. BUCAK, K. ÇOYAN

 

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTKöpeklerde Travmatik Üretral Fistül, Penis Nekrozu ve Transmissible Venereal Tümör Olgularının Skrotal Üretrostomi ile Sağaltımı
Treatment of Traumatic Urethral Fistula, Penis Necrosis and Transmissible Venereal Tumors with Scrotal Urethrostomy in Dogs

M. KAYA, Z. OKUMUŞ, E. DOĞAN, L. E. YANMAZ, E. M. ÇETİN, A. ŞİMŞEK

2010 Yılı 7. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2010 Yılı Cilt.7 Sayı 2

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

Değişik Kanatlı Kalplerinde Valva Atrioventricularis Dextra ve Sinistra’nın Makro Anatomisi
Macroanatomy of the Right and Left Atrioventricular Valves in the Heart of Various Avian Specie
s
S. ATEŞ, Ş. H. ATALGIN, İ. KÜRTÜL
Enterotoxin Gene Profiles of Staphylococcus aureus and Other Staphylococcal Isolates from Various Foods and Food Ingredients
Çeşitli Gıda ve Gıda Katkılarından İzole Edilen Staphylococcus aureus ve Diğer Stafilokokların Enterotoksin Gen Profilleri

Y. E. GENCAY, N. D. AYAZ, A. KASIMOGLU DOĞRU
Geleneksel Olarak Üretilmiş İzmir Tulum Peynirinden Lactococcus lactis (Lactococcus lactis alttür lactis ve alttür cremoris) Suşlarının İzolasyonu, Fenotipik ve Moleküler Teknikler ile İdentifikasyonu
Isolation of Lactococcus lactis (Lactococcus lactis subspecies lactis and subspecies cremoris) Strains from Traditionally Manufactured İzmir Tulum Cheese and Identification by Penotypical and Molecular Technic
s
S. BÜYÜKYÖRÜK, G. E. SOYUTEMİZ
Japon Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Yemlerine İlave Edilen Sarımsak Tozunun Performans, Yumurta Kalitesi, Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Yumurta Sarısı Kolesterolüne Etkisi
The Influence of Dietary Garlic Powder Supplementation on Performance, Egg Quality, Some Biochemical Parameters and Egg Yolk Cholesterol in Quail (Coturnix coturnix japonica)

B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ, M. EREN, F. UYANIK, K. KARA
Ankara ve Van Kedilerinin Gebelik ve Laktasyon Dönemlerine Ait Bazı Biyokimyasal Parametrelerinin Karşılaştırılması
Comparison of Some Biochemical Parameters of the Gestation and Lactation Periods of the Angora and Van Cats

H.C. MACUN, M. ÇINAR, S. ERAT, Ş. ARIKAN
Kangal Köpeklerinde Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Yaş ve Cinsiyetin Etkisi
Effect of Age and Gender on Some Biochemical Parameters of Anatolian Shepherd Dog

M. ÇINAR, S. ERAT, Ş. ARIKAN, N. MAMAK, Y. Z. OĞRAK, M. GÜZEL

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Antimikrobiyel Duyarlılık Testleri; İlgili Metodlar, Sonuçların Yorumlanması ve Kanatlılarda Bulunan Bazı Bakterilerdeki Dirençlilik
Antimicrobial Susceptibility Tests; Related Methods, Interpretive Criteria and Resistance in Some Bacteria from Poultry

Y. YILDIRIM

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORT

Kayseri de Bir Kedide Haemobartonellozis Olgusu
A Cat Haemobartonellosis Case in Kayseri

Ö. ASLAN, A. İÇA, Y. ÇAM, M. KİBAR

2010 Yılı 7. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2010 Yılı Cilt.7 Sayı 1

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

 

Kayseri İlinde Satışa Sunulan Çiğ Köftelerde Enterobacteriaceae Grubu Bakteriler ve Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 Varlığının Araştırılması
Research of the Existence of Enterobacteriaceae Group Bacteria Enterohemorrhagic Esherichia

N. ERTAŞ, Z. GÖNÜLALAN
Kayseri Yöresinde Üç Farklı Mezbahada Kesilen Koyun ve Sığırlarda Kistik Echinococcosis’in Ekonomik Önemi
The Economic Importance of Cystic Echinococcosis in Sheep and Cattle from Three Different Slaughterhouses in Kayseri Region

Ö. DÜZLÜ, A. YILDIRIM, S. SARIÖZKAN, A. İNCİ
Peripartum Dönemdeki Koyunlarda Seruloplazmin, Haptoglobin, Fibrinojen, Albümin ve Transferrin Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of Ceruloplasmin, Haptoglobin, Fibrinogen, Albumin and Transferrin Levels of Sheep in the Peripartum Period

O. MERHAN, A. ÖZCAN
Ankara Tavşanında Konjunktiva ile İlişkili Lenfoid Doku
Conjunctiva-Associated Lymphoid Tissue in Angora Rabbit

A.G. BAYRAKTAROĞLU, E. ERGÜN, F. BEYAZ, T. ERTUĞRUL
Dermatofitozisli Genç Sığırlarda Serum Çinko, Bakır ve Mangan Seviyeleri
Serum Levels of Zinc, Copper, Manganese in Young Cattle with Dermatophytosis

Ö. ASLAN, A. AKSOY, T. İÇA

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLESBesinlerde Tekstür
Texture in Food

N. ERTAŞ, Y. DOĞRUER
Ruminant Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı: 2. Organik Asit, Yağ Asiti, Adsorban
Use of Alternative Feed Additives in Ruminant Nutrition: 2. Organic Acid, Fatty Acid, Adsorbent

B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ, K. KARA
Süt Sığırı Rasyonlarında Etkin Nötral Deterjant Fiber (NDF) ile Süt Verimi Arasındaki İlişki
The Relationship Between the Effective Neutral Detergent Fiber (NDF) and Milk Yield in Dairy Rations

H. BİRİCİK, H. GENÇOĞLU Göze Yerleşen Helmintler
Helminths Located in Eyes

S. GÖKPINAR, M. AYDENİZÖZ

2009 Yılı 6. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2009 Yılı Cilt.6 Sayı 2

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

Devedikeni ve Yoncanın Anthelmentik Özelliği ve Ekonomik Etkinliği
Anthelmintic Characteristics and Economic Efficiency of Creeping thistle and Clover

S.M. HAYDAROĞLU
Yeni Zelanda Tavşanlarında Gebeliğin Ultrasonografik Tanısı: 1- Erken Gebelik Tanısında Ultrasonografinin Abdominal Palpasyonla Karşılaştırılması
Ultrasonographic Diagnosis of Pregnancy in New Zealand White Rabbits: 1- Comparison of Ultrasonography and Abdominal Palpation for Early Pregnancy Diagnosis

İ. AKAR, E. CANOOĞLU
Tavşan Testis ve Epididimisinde Makrofajların İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu
The Immunohistochemical Localization of Macrophages in Rabbit Testis and Epididymis

F. BEYAZ, G.K. BAYRAM, E. ALAN
Ankara Tavşanı Tonsilla Palatinasında Vimentin İmmunreaktivitesi
The Immunoreactivity of Vimentin in Angora Rabbit Palatine Tonsil

F. BEYAZ Vimentin, Sitokeratin, ?-SMA ve Desmin’in Yeni Zellanda Tavşanı Testis ve Epididimisindeki İmmunohistokimyasal Ekspresyonu
The Immunohistochemical Expression of Vimentin, Cytokeratin, ?-SMA and Desmin in New Zelland Rabbit Testis and Epididymis

F. BEYAZ, G.K. BAYRAM, E. ALAN

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Bazı Protozoon Enfeksiyonlarda Apoptozis
Apoptosis in Some Protozoon Infections

A. İNCİ, A. YILDIRIM, A. YAVUZ, Ö. DÜZLÜ
Köpeklerde Elektrokardiyografi
Electrocardiography in Dogs

N. ATMACA, B. EMRE
Kapadokya’da Arıcılık
Beekeeping in Cappadocia Region

S. SARIÖZKAN, A. İNCİ, A. YILDIRIM, Ö. DÜZLÜ

2009 Yılı 6. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2009 Yılı Cilt.6 Sayı 1

 

Farklı Kafes Yoğunluğunda Barındırılan ve Farklı Düzeyde Enerji İçeren Yemlerle Beslenen Yumurta Tavuklarının Rasyonlarına Karnitin Katılmasının Yumurta Kalitesi ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi
The Effect of Carnitine Supplementation on Egg Quality and Some Serum Parameters in Laying Hens Reared in Different Stocking Densities and Fed Diet with Low or High Energy

B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ, K. KARA, S. SARIÖZKAN, K.M. İŞCAN
Deneysel Kostik Özefagus Yanığında Medikal Balın Etkisi
The Effect of Medical Honey in Experimental Caustic Esophageal Burn

N. ZEYBEK, F. YILDIZ, A. GÜNAL, L. KENAR, A. AYDIN, Y. PEKER, G. KİLCİLER, S. ÇOBAN, T. İDE
Fermente Türk Sucuklarında Et Orijininin İndirekt Kompetatif ELISA ile Belirlenmesi
Determination of Meat Origins in Turkish Fermented Sausage Using Indirect Competitive ELISA

U. KAMBER, E. ÖZALP
Koyunlarda Gebeliğin Değişik Dönemlerinde Leptin ve Progesteron Düzeyleri
Serum Leptin and Progesterone Levels During Gestation in Ewes

F. UYANIK, K. GÜVENÇ, M. GÜLTEKİN, K. GÜRBULAK
Koyunlarda Gebelik Öncesi, Gebelik ve Doğum Sonrası b-hidroksibütirik Asit, Glukoz ve Trigliserid Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of b-hydroxybutiric Acid, Glucose and Triglyceride Levels in Ewes Before and During Pregnancy, and After Birth

E. ATAKİŞİ, O. ATAKİŞİ, O. MERHAN, M. ÖĞÜN, A. ÖZCAN, Ş. MARAŞLI


 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLESSığır Yetiştiriciliğini Tehdit Eden Kalıtsal Hastalıklar
Inherited Diseases That Threaten Cattle Breeding

B. AKYÜZ, K. ARSLAN
Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar
Vectors and Vector-Borne Diseases

A. İNCİ, Ö. DÜZLÜ
Ruminant Beslemede Alternatif Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı: 1. Probiyotik, Prebiyotik ve Enzim
Use of Alternative Feed Additives in Ruminant Nutrition: 1. Probiotic, Prebiotic, and Enzyme

B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ, K. KARA
Gen Transfer Teknolojileri
Gene Transfer Technologies

K. ARSLAN, B. AKYÜZ

2008 Yılı 5. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

2008 Yılı Cilt.5 Sayı 2

 

Albino Farelerde İyonlaştırıcı Radyasyonun Hepatosit Morfolojisi ve Prolifere Hücre Çekirdek Antijeni (PCNA) Ekspresyonu Üzerindeki Etkileri
The Effects of Ionizing Radiation on the Hepatocyte Morphology and Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Expression in Albino Mice

S. KARAHAN, K. ÇAVUŞOĞLU, H. T. ATMACA, E. YALÇIN
A Serologic Investigation for Canine Corona Virus Infection in Individually Reared Dogs in Central Anatolia
İç Anadolu’da Bireysel Olarak Yetiştirilen Köpeklerde Canine Corona Virus Enfeksiyonuna Karşı Serolojik Bir Araştırma

S. GÜR, A. GENÇAY, N. DOĞAN
Kangal Irkı Köpeklerde Doğmasal Kalp Hastalıklarında Doppler Ekokardiografik Muayene Bulguları
Doppler Echocardiographic Findings in Kangal Shepherd Dogs with Congenital Cardiac Diseases

M. KİBAR, Y. OĞRAK, N. APAYDIN, Y. ÇAM
Pre-pubertal ve Pubertal Dönemlerde Ankara Tavşanı Testis ve Epididimislerinde S100 Proteininin İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu
Immunohistochemical Localization of S100 Protein in the Pre-pubertal and Pubertal Angora Rabbits Testis and Epididiymis

F. BEYAZ, G. KÜÇÜK BAYRAM, E. ALAN
Ankara Tavşanı Derisinde S100 Proteini ve Altüniteler S100? ile S100ß’nın İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu
Immunohistochemical Localization of S100 Protein and Subunits S100? and S100ß in the Skin of Angora Rabbit

F. BEYAZ

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Memelilerin (Yabani) Paraziter Hastalıkları-II: Artropod Enfestasyonları
Parasitic Diseases of Mammals (Wild)-II: Arthropod Infestations

A. İÇA, A. İNCİ, A. YILDIRIM, Ö. DÜZLÜ
Beta-Glukanın Hayvan Beslemede Bağışıklık Sistemi ve Performans Üzerine Etkisi
The Effects of Beta-Glucan on Immune System and Performance in Animal Nutrition

O. KESER, T. BİLAL
İnek Corpus Luteumunun Hücresel Yapısı ve İşlevi
Cytological Characteristics and Function of Bovine Corpus Luteum

E. CANOĞLU

OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Kangal Köpeğinde Korneal Dermoid Olgusunun Süperfisial Keratektomi ile Sağaltımı
Treatment with Superficial Keratectomy of Case Corneal Dermoid in Kangal Dog

N. APAYDIN, H. ALBASAN, E. ALAN

2008 Yılı 5. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2008 Yılı Cilt.5 Sayı 1

Kistik Ekinokokkozisli Sığırlarda Serum Malondialdehit, Seruloplazmin ve Adenozin Deaminaz Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of the Serum Malondialdehyde, Ceruloplasmin, Adenosine Deaminase Levels in Cattle with Cystic Echinococcosis

C. NİSBET, S. ÇENESİZ, M. AÇICI, Ş. UMUR
Süt Sığırcılığında Döl Verimi Kayıplarının İşletme Gelirine Etkisi
Effects of Herd Fertility Losses on the Income of Enterprises

F. KAYGISIZ, Ö. ELMAZ, M. AK
Kızıl Şahin’de (Buteo rufinus) Cecum’un Anatomisi
Cecal Anatomy in Long-Legged Buzzard (Buteo rufinus)

A. HALIGÜR
Türkiye’de Yetiştirilen Holştayn ve Bazı Yerli Sığır Irklarında Citrullinemia Allelinin Belirlenmesi
The Detection of Citrullinemia Allele in Holstein and Some Native Turkish Cattle Breeds

B. AKYÜZ, D. BAYRAM, O. ERTUĞRUL, K.M. İŞCAN
Kayseri Bölgesinde Yetiştirilen Şarole Irkı Sığırlarda ve Türkiye Yerli Sığır Irklarında Miyofosforilaz Eksikliği (Glikojen Depo Hastalığı Tip V) Allelinin PCR-RFLP ile Belirlenmesi
Detection of Myophosphorylase Deficiency (Glycogen Storage Disease Type V) with PCR-RFLP in Charolais Cattle in Kayseri Region and in Turkey Native Cattle Breeds

B. AKYÜZ, D. BAYRAM, O. ERTUĞRUL, K.M. İŞCAN
Broyler İç Organlarından Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis’in İzolasyonu ve izole Edilen Suşların Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi
The Isolation of Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis from the Internal Organs of Broilers and Determination of the Antibacterial Susceptibility of the Isolated Strains

A.İ. ORAL, S. TÜRKYILMAZ

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Promotorlar ve Parazitolojide Kullanımları
Promoters and Applications in Parasitology

A. İNCİ, A. YAVUZ
Esans Yağların Hayvan Beslemede Kullanılması
The Use of Essential Oils in Animal Nutrition

T. BİLAL, O. KESER, İ. ABAŞ
Memelilerin (Yabani) Önemli Paraziter Hastalıkları- I: Protozoon Enfeksiyonları
Parasitic Diseases of Mammals (Wild)-I: Protozoon Infections

A. İNCİ, A. İÇA, A. YILDIRIM, Ö. DÜZLÜ

2007 Yılı 4. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2007 Yılı Cilt.4 Sayı 2

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

 

Buzağı Cinsiyet Oranı Üzerine Boğanın Etkisi
The Effect of Bull on the Gender Ratio of Calf

O. DEMİRAL, M. ÜN, E. CANOOĞLU, M. ABAY, T. BEKYÜREK, A. ÖZTÜRK
Kayseri Yöresinde Dışkı Muayenesine Göre Köpeklerde Bulunan Sindirim Sistemi Helmintleri ve Bunların Yaygınlığı
The Prevalence of Gastrointestinal Helminths in Dogs by Coprological Examination in Kayseri Province

A. YILDIRIM, A. İÇA, Ö. DÜZLÜ, A. YAVUZ, A. İNCİ
Gebelik Döneminde Mide-Bağırsak Nematodları ile Doğal Enfekte Koyunlarda Parazit Yükünün Takibi
Surveillance of Parasite Burden in Gastrointestinal Helminth Infected Sheep during Pregnancy Period

A. YILDIRIM, A. İÇA, Ö. DÜZLÜ, A. YAVUZ, A. İNCİ
Yarış Atlarında Halothan ve Sevofluran Anestezisinin Kardiyopulmoner Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Cardiopulmonary Effects of Halothane and Sevoflurane Anaesthesia in Racehorses

N. APAYDIN, İ. ÖZTAMUR, Z.K. SARITAŞ, A. DAL, B. KOÇ
Broylerlerde Salmonella Enteritidis ve Salmonella Typhimurium İnfeksiyonlarının ELISA ve Drag Sıvap Yöntemleri ile İncelenmesi
The Investigation of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium Infections Using ELISA and Drag Swab Methods in Broiler Chickens

S.S. ŞENGÜL, S. TÜRKYILMAZ
Orta Kızılırmak Havzasında Karasinek (Simulium (Wilhelmia) lineatum) (Diptera: Simuliidae) İstilası
A An Outbreak of Black Fly (Simulium (Wilhelmia) lineatum) (Diptera: Simuliidae) in Central Basin of Kızılırmak River

A. YILMAZ, A. İNCİ, A.Ş. TUNÇBİLEK, H. YEŞİLÖZ, O. KOÇAK, Ü. ŞİRİN, A. İÇA, A. YILDIRIM, A. DEMİRCİOĞLU, Ö. DÜZLÜ
Retikuloperitonitis Travmatika (RPT) ve Perikarditis Travmatika (PT)’lı Sığırlarda Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması
Investigation of Clinical, Haematological, and Biochemical Parameters in Cattle with Traumatic Reticuloperitonitis (TRP) or with Traumatic Pericarditis (TP)

K. BOZUKLUHAN, H.İ. GÖKCE
Retikuloperitonitis Travmatika ve Perikarditis Travmatika’lı Sığırlarda Bazı Akut Faz Proteinlerin Araştırılması
Investigations of Some Acute Phase Proteins in Cattle with Traumatic Reticuloperitonitis or with Traumatic Pericarditis

K. BOZUKLUHAN, H.İ. GÖKCE

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Veteriner İlaçlarda Biyoeşdeğerlilik Kavramı ve Türkiye’ deki Yasal Bilimsel Düzenlemeler
Bioequivalence Notion of Veterinary Drugs and Legal Regulations in Turkey

Z. SOYER SARICA, B. C. LİMAN
Toll-Like Reseptörler ve Protozoon Enfeksiyonlarındaki Rolleri
Toll-Like Receptors and their Roles in Protozoon Infections

A. İNCİ, Z. BİŞKİN
Düzeltme: Yumurta Tavuklarında Zorlamalı Tüy Döküm Yöntemleri
Force Molting Methods in Laying Hens

E. Ebru ONBAŞILAR

2007 Yılı 4. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2007 Yılı Cilt.4 Sayı 1

Devekuşlarında Pulmoner Aspergilloziste Patolojik Bulgular ve Tedavi
Pathological Findings of Pulmonary Aspergillosis and its Treatment in Ostriches

Ö. ÖZMEN, Ş. ŞAHİNDURAN, M. HALIGÜR, M.K. ALBAY
Broylerlerde Yaz Mevsiminde Erken Dönem Sıcak ve Yem Çekme Uygulamasının Vücut Sıcaklığı ve Bazı Performans Parametreleri Üzerine Etkileri
Effects of Temperature and Fasting on Body Temperature and Some Performance Parameters in Young Broilers in Summer

M.K. TÜRKYILMAZ, E. FİDAN
Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Depolama Süresinin Kuluçka Özellikleri ve Civciv Çıkış Ağırlığı Üzerine Etkileri
The Effects of Weight and Storage Time of Hatching Egg on Hatchability Traits and Hatching Weight in Japanese Quail

H.D. ORAL TOPLU, E.DERELİ FİDAN, A. NAZLIGÜL
Immunologic and Inflammatory Reactions after Safety Trial in Horses with DUVAXYNIE®-T Vaccine
Atlarda DUVAXYN® IE-T Aşısı ile Yapılan Güvenlik Testinden Sonraki İmmunolojik ve Yangısal Reaksiyonlar

A.C. ONMAZ
Çine Köftelerinin Mikrobiyolojik Kalitelerinin İncelenmesi
Determination of the Microbiologic Quality of Meatballs of Çine

F. KÖK, D. KESKİN, S. BÜYÜKYÖRÜK

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLESKöpeklerde Kalça Displazisine Güncel Yaklaşımlar. Bölüm II: Kalça Displazisinin Klinik Tanı Yöntemleri
Current Approaches of Canine Hip Dysplasia. Part II: Clinical Diagnosis of Canine Hip Dysplasia

Ö. ÇAPTUĞ, H. BİLGİLİ
Yeni Doğan Kedi Yavrularını Etkileyen Kan Grubu Uyuşmazlığı
Feline Blood Type Incompatibility Affecting New Born Kittens

Ş. ARIKAN, H.M. ERDOĞAN
Sığırlarda Kan Üre Nitrojen Düzeyinin Fertiliteye Etkisi
Effect of Blood Urea Nitrogen Level on Fertility in Cattle

İ. AYDIN

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORTBir Ankara Tavşanının Böbreğinde Gözlenen Varyasyon
Observed Variation in the Kidney Cast of an Angora Rabbit

A.DÜZLER, İ.H. NUR, Ş. ÇİRLİ, A. ALAN

2006 Yılı 3. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

 

2006 Yılı Cilt.3 Sayı 2

 

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

Effects of Aging on Plasma Oxidant -Antioxidant Values in Horses
N. AYDİLEK, H. ŞİMŞEK
Torakotomi Yapılan Köpeklerde İzofloran ve Sevofloranın Hemodinamik Parametrelere Olan Etkisinin Karşılaştırılması
Comparison of the Hemodynamic Effects of Isoflurane and Sevoflurane in Thoracotomized Dogs

Z.K. SARITAŞ, K. PAMUK, N. APAYDIN, M. COŞKUN, M. KORKMAZ
Sancı Semptomlu Atlarda Bazı Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler
Some Clinical, Haemotological and Biochemical Parameters in Horse with Colic Symptoms

Ö. KIZIL
Dondurulmuş Boğa Spermasında Glass Wool Filtrasyon Yöntemi Üzerine Çalışmalar
Studies on Glass Wool Filtration of Frozen Thawed Bull Semen

A. DAŞKIN, O. DEMİRAL, S. YILDIZ
Aydın İlinde Tüketime Sunulan Tavuk ve Bıldırcın Yumurta Sarılarının Aerobik Mikroorganizmalar Yönünden İncelenmesi
Investigation of Hen and Quail Egg Yolks for Aerobic Microorganisms Retailed in Aydın City

S. TÜRKYILMAZ, F. KÖK, O. KAYA
Türkiye’de Hayvansal Ürün Fiyatları ve Girdi Maliyetleri (1995-2004)
Livestock Product Prices and Input Costs in Turkey (1995-2004)

S. SARIÖZKAN

 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLESYumurta Tavuklarında Zorlamalı Tüy Döküm Yöntemleri
Force Molting Methods in Laying Hens

E. E. ONBAŞILAR
Kayseri Folklorunda Evcil Hayvanlarla İlgili Atasözleri
Proverbs Related to Domestic Animals in the Folklore of the Kayseri Region

R. ÖZEN
Köpeklerde Kalça Displazisine Güncel Yaklaşımlar. Bölüm I : Kalça Displazisinin Etiyolojisi ve Patogenezi
Current Approaches of Canine Hip Dysplasia. Part I.: Etiology and Pathogenesis of Canine Hip Dysplasia

Ö. ÇAPTUĞ, H. BİLGİLİ

2006 Yılı 3. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

2006 Yılı Cilt.3 Sayı 1

 

 

Beyaz Peynir Yapımında Bazı Probiyotik Bakterilerin Kullanılmasının Listeria monocytogenes Üzerine Etkisi
The Effects of Probiotic Use Against Listeria monocytogenes During Manufacture of Turkish White Chesee

Y. YILDIRIM, B. SARIMEHMETOĞLU
The Effects of Iron Sulphate Supplementation to Diets Containing Cottonseed Meal on Performance and Haematological Parameters of Broilers
Pamuk Tohumu Küspesi içeren Yemlere Demir Sülfat Katılmasının Broylerlerde Besi Performansı ve Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi

F.K. OĞUZ, M.N. OĞUZ, Ş. HATİPOĞLU, M.Ş. GÜLAY
Isı Stresine (350C) Maruz Bırakılan Bıldırcınlarda Rasyona İlave Edilen Magnezyumun Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Effect of Magnesium Supplementation to Ration on Some Hematological Parameters of Japanese Quails Exposed to Heat Stress (35oC)

N. ÇETİN, E. ÇETİN, O. KÜÇÜK
Kayseri’de Tüketime Sunulan Kırmızı Biberlerde Aflatoksin B1’in Enzim İmmunoassay (EIA) İle Kantitatif Analizi
Qantitative Analysis of Aflatoxin B1 by Enzyme Immuno Assay (EIA) in Red Pepper Marketed in Kayseri

M. KANBUR, B.C. LİMAN, G. ERASLAN, Ş. ALTINORDULU
Avian Tüberkülosis in Kayseri Zoo
Kayseri Hayvanat Bahçesinde Kanatlı Tüberkülozisi

K.S. GÜMÜŞSOY, L. BEYAZ, F. AYDIN, M. ÖZCAN, A. ATASEVER
İnfeksiyöz Bovine Keratokonjunktivitisin Tedavisinde Florfenikol ve Sefuroksim Sodyum Uygulaması
The Use of Florfenicol and Cefuroxime Sodium in the Treatment of Infectious Bovine Keratoconjunktivitis

K.S. GÜMÜŞSOY, M. KİBAR, K. ŞAHNA, S. ABAY
Evaluation of Some Spermatological Characteristics in Denizli Cocks
Denizli Horozlarında Bazı Spermatolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi

P.B. TUNCER, H. KİNET, N. ÖZDOĞAN, Ö.O. DEMİRAL


 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLESKoşu ve İş Atlarının Beslenmesi
Nutrition of Performance and Working Horses

O. KÜÇÜK
Veteriner Hekimlikte Kalıtsal Bozuklukların Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
The Methods Used for Detection of Some Hereditary Disorder in Veterinary Medicine

B. AKYÜZ, O. ERTUĞRUL

Holştayn Sığırlarında Sığır Lökosit Bağlanma Noksanlığı (SLBN) ve Tanı Yöntemleri
Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD) in Holstein Cattle and Detection Methods

B. AKYÜZ, O. ERTUĞRUL
Balıklarda Lenfoid Organlar ve İmmun Sistemin Özellikleri
Lenfoid Organs and the Properties of Immune System in Fish

F. OCAK
Dişi Köpeklerde Reprodüktif Olguların Tanısında Kullanılan Hormonlar
Hormones in the Diagnosis of Reproductive Cases in Bitches

E. ANADOL

2005 Yılı 2. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi

2005 Yılı Cilt.2 Sayı 2

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

İÇİNDEKİLER / CONTENTS


ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Boğa Spermalarının İki Farklı Sulandırıcı ile Dondurulması ve İn Vitro Değerlendirilmesi

Freezing of Bull Semen with Two Different Extenders and In Vitro Evaluation
P.B. TUNCER, M. ÇEVİK, Ö.O. DEMİRAL, H. KİNET
Kayseri Yöresinde Koyunlarda Akciğer Kıl Kurdu Enfeksiyonlarının Prevalansı
Prevalence of Lungworm Infections in Sheep around Kayseri

A. YILDIRIM, A. İÇA
Tavşanlarda Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu ile QRS Kompleksinin Süresi ve R Dalgasının Amplitüdü Arasındaki İlişkinin Araştırılması
The Investigation of Relation Between Left Ventricular Ejection Fraction and QRS Duration and R Wava Amplitude in Rabbits

N. ÇETİN
Kanatlı Hayvanlarda Bordetella avium’a Karşı Oluşan Antikorların Mikroaglutinasyon, İndirekt Fluoresan Antikor ve ELİSA Teknikleri ile Saptanması
Detection of Antibodies in Poultry Produced Against Bordetella avium by Microagglutination, Indirect Fluorescence Antibody and ELISA Techniques

F. OCAK

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

Fitoöstrojenler ve Sağlıktaki Etkileri
Phytoestrogens and Effects on Health

N. İNANÇ, Ş. TUNA
Kısrak Besleme ve Üreme Performansı
Mare Nutrition and Reproductive Performance

O. KÜÇÜK
Aygır Besleme ve Üreme Performansı
Nutrition of Stallion and Reproductive Performance

O. KÜÇÜK
Köpeklerde Hipovolemik Şok
Hypovolemic Shock in Dogs

N. APAYDIN
Melatonin ve Bağışıklık Sistemi
Melatonin and Immune System

E. ÇETİN

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Bir Köpekte Kalsiyum Okzalat Kristalüri’sinin Potasyum Sitrat ve Vitamin B6 ile Sağaltımı
Treatment of Calcium Oxalate Cristalluria with Potassium Citrate and Vitamin B6 in a Dog

M.K. BÖRKÜ, M.Ç. KARAKURUM, B.B. YAĞCI, M. GÜZEL
On Bir Günlük Bir Buzağıda Akut Babesiosis
Acute Babesiosis in an Eleven - Day - Old Calf

F. SEVİNÇ, Ö. ÖZDEMİR, A. COŞKUN

2005 Yılı 2. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi

2005 Yılı Cilt.2 Sayı 1

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Bazı İnsektisit Formülasyonlarındaki Etkin Maddelerin Spektroskopik ve Kemometrik Yöntemlerle Karşılaştırmalı Miktar Tayinleri

The Comparative Quantitative Analysis of Active Components in Some insecticide Formulations by Spectroscopic and Chemometric Methods
M. KANBUR, A. BİLGİLİ, E. DİNÇ
Ankara Hayvanat Bahçesinde Kesimi Yapılan Tek Tırnaklılarda Gasterophilus Türlerinin Yayılışı
The Prevalence of Gastrerophilus Species in Slaughtered Equids in Ankara Zoo

A. İÇA, A. YILDIRIM
Bitlis Bölgesinde Marketlerde Satılan Bazı Baharatın Mikrobiyolojik Kalitesi
Microbiological Quality of Some Spices Sold in the Markets of Bıtlıs District

ELMALI, H. YAMAN
Kars’ta Satışa Sunulan Emülsifiye Tipte Et Ürünlerinin (Salam-Frankfurter Sosis) Mikrobiyolojik Kalitesi
Microbiological Qualıty of Emülsified Type Meat Products (Salamı-Frankfurter Sausage) Marketed in Kars

M. ELMALI, Z. ULUKANLI, H. YAMAN
Ceylanda Larynx Kıkırdakları ve Trachea
A Macroanatomical investigation on Trachea and the Cartilages of Larynx in the Gazelle

A. DÜZLER, İ.H. NUR, Ş. ÇİRLİ
Diyetin Üre İdrara Taşlı Dalmaçyaların İdrar Yapısına Etkisi
Effects of Diets on Urine Composition of Dalmatians with Urate Urolithiasis

H. ALBASAN


 

DERLEMELER / REVIEW ARTICLESİneklerde Prenetal Embriyonik/Fötal Cinsiyetin Belirlenmesi
Prenetal Embryonic or Fetal Sex Determination in Cows

S. ŞENDAĞ, İ. AYDIN, H.A. ÇELİK
Atlarda Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu
West Nile Virus Infection in Horses

Z. YAZICI
Atlarda Anoplocephalosis
Anoplocephalosis in Horses and Therapy Alternatives

A. YILDIRIM
Lektinler ve Viscum Album Aglütinin (VAA) ’nın Antikarsinojen Etkileri
The Anti-Carcinogen Activities of Lectins and Viscum Album Agglutinin (VAA)

K. Ö. ÖZTABAK
Süt Sığırcılık İşletmelerinde Sağım Robotu Kullanımı
Milking Robot Usage in Dairy Cattle Enterprises

M.K. TÜRKYILMAZ

2004 Yılı 1. Cilt 2. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız
ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

2004 Yılı Cilt.1 Sayı 2

Sığırlarda Bazı Babesia Türlerinin Reverse Line Blotting ve İndirek Floresan Antikor Testi ile Karşılaştırmalı Tanısı
Comparative Diagnosis of Some Bovine Babesia Species by Reverse Line Blotting and Indirect Fluorescent Antibody Test

A. İÇA
Anadolu Yaban Koyununda (Ovis orientalis anatolica) Bulunan Parazitler
The Parasites Detected in the Anatolian Wild Sheep (Ovis orientalis anatolica)

F. SEVİNÇ, F. GÜÇLÜ, U. USLU
Direkt İmmunfloresan ve Mikronötralizasyon Testleri ile KoyunlardaParainfluenza-3 (PI-3) Virus Enfeksiyonunun Araştırılması
Investigation on Parainfluenza-3 (PI-3) Virus Infections with Immunofluorescence and Microneutralization Tests in Sheep

A. GENÇAY, Y. AKÇA
Dondurulmuş Tavşan Spermasında Spermatozoon Separasyonu ve Dölverimi
Spermatozoon Separation and Fertility of Frozen - Thawed Rabbit Semen

Ö.O. DEMİRAL, A. DAŞKIN
Kedilerde Deneysel Hepatik Lipidozis’te Klinik, Biyokimyasal, Histopatolojik İncelemeler ve Tedavi
The Clinical, Biochemical, Histopathological Investigation and Treatment on Experimental Hepatic Lipidosis in Cats

Ö. ATALAY, S. ATALAY VURAL

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES


Sığırlarda Anaplasmosis
Anaplasmosis in Cattle

F. SEVİNÇ
Köpeklerde Leishmaniosis
Canine Leishmaniosis

A. İÇA
Saponinler ve Biyolojik Önemi
Saponins and Their Biological Importance

B. KOCAOĞLU GÜÇLÜ, F. UYANIK
M Hücreleri: Membranöz Epitel Hücreleri
M Cells: Membranous

F. BEYAZ
Mikotik İnfeksiyonların Bağışıklık Mekanizması
Immunity Mechanism of Mycotic Infections

K.S. GÜMÜŞSOY, F. AYDIN
Kedi ve Köpeklerin Bazı Davranış Problemleri ve Sağaltım Seçenekleri
Some Behavior Problems of Cats and Dogs, and Alternative Treatments

Ö. ATALAY
Nitrik Oksitin Dişi Üreme Sistemi Üzerine Etkileri
The Effects of Nitric Oxide on Female Reproductive System

H.A. ÇELİK, A. BÜLBÜL

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Bir Buzağıda Fissura Abdominalis Olgusu
Fissura Abdominalis in a Calf

T. BEKYÜREK, E. CANOOĞLU, Ö.O. DEMİRAL, M. ABAY
Bir Ankara Tavşanında Staphylococcal Pyometra Olgusu
Staphylococcal Pyometra in an Angora Rabbit

E. CANOOĞLU, T. BEKYÜREK, K.S. GÜMÜŞSOY

2004 Yılı 1. Cilt 1. Sayısı

Veteriner Fakültesi Dergisi
İÇİNDEKİLER / CONTENTS

2004 Yılı Cilt.1 Sayı 1

Sayının künyesi ve içindekiler kısmı için lütfen tıklayınız

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Köpeklerde Atrioventriküler Kapakların Doppler Ekokardiografik Muayeneleri

Doppıeı Echocardiographic Examination of Atrioventricular Valves in Dogs
M. KİBAR
Köpeklerde Deneysel Akciğer Aspergillozis’i ve Itrakonazol ile Sağaltımı
Experimental Pulmoner Aspergillosis in Dogs and Treatment with Itraconazole

Y. ÇAM, A. ATASEVER, F. UYANIK, K. S. GÜMÜŞSOY
Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Yucca Schidigera Tozunun Besi Performansına Etkisi
The Effect of Yucca Schidigera Extract Added to the Quail Rations on Fattening Performance

B. KOCAOÖLU GÜÇLU, K. M. İŞCAN
Tavukların (Gallus domesticus) Alt Solunum Yollarındaki Mast Hücreleri Üzerinde Histolojik Araştırmalar
Histological Investigation on the Mast Cells of Lower Respiratory Tract in the Chicken (Gallus domesticus)

M. KOÇAK HAREM, N. KURTDEDE
Sütçü İneklerde Farklı Dozlardaki PGF2a Uygulamalarının Corpus Luteum ve Follikül Dinamiğine Etkilerinin Ultrasonografi ve Progesteron Olçümleri ile Araştırılması
The Investigation of Effect of Different Doses of PGF2a Applications on Corpus Luteum and Follicular Dynamic by Ultrasonography and Progesterone Assay in Dairy Cows

E. CANOOĞLU, R. SALMANOĞLU
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Kliniğine 1987-2001 Yılları Arasında Getirilen Hayvanların Genel Analizi
A General Anaiysis of the Animais Brought to the Clinics of Obstetris and Gynecology of Faculty of Veterinary, University of Ankara Between Years 1987-2001

M. KAYMAZ, İ. PİR YAĞCI, H. C. MACUN

DERLEMELER / REVIEW ARTICLES

İneklerde Senkronizasyon Amaçlı Prostaglandin F2a Uygulamalarından Sonra Oluşacak Ostrusların Görülme Zamanı
Prostagiandin F2a Administrations and Timing of Estrus in Synchronization of Cows

E. CANOOĞLU
Avian Nefritis Virus (Anv) Enfeksiyonu
Avian Nephriııs Virus (Anv) Infection

L.BEYAZ
Bor’un Biyolojik Önemi ve Metabolizma Üzerine Etkileri
Effects on Metabolism and Biological Importance of Boron

M. EREN
T Lenfositlerin Gelişimi, Fonksiyonları ve Histokimyasal Özellikleri
Development, Functions and Histochemical Properties of T Lymphocytes

F. BEYAZ
B Lenfositlerin Gelişimi, Fonksiyonları ve Histokimyasal Özellikleri
Development, Functions and Histochemical Properties of B Lymphocytes

F. BEYAZ

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Cervix’in Kapalı Olduğu Pyometralı Bir Köpekte Misoprostol Uygulaması
Administration of Misoprostol in A Biteh with A Close-Cervix Pyometra

E. CANOOĞLU, Ö. O DEMİRAL, M. ABAY